Colofon

Het VoIP en UC&C Dossier is een productie van Sellair BV, uitgever van o.a. ChannelConnect, Distributeurs Dossier, Datacenter & Cloud Dossier, Dutch Datacenter Guide, Security Dossier en ISPToday.
ADRES

Sellair BV
Arendstraat 41
1223 RE Hilversum
Postbus 145
1400 AC  Bussum

Telefoon: +31 (0)35 642 3000
www.sellair.nl
info@sellair.nl

Uitgever
Eric Luteijn

REDACTIE & MEDEWERKERS
Marco Mekenkamp (eindredactie)
René Frederick
Floris Hulshoff Pol
Eric Luteijn
Pim Hilferink
Michiel van Blommestein
Dirkjan van Ittersum
Rashid Niamat
Hans Steeman
Rob Kurver

VORMGEVING & DTP
Soelastrie bv, Ruben Klip
ruby@soelastrie.nl

PROJECTMANAGER
Laurens Koetsier

WEBREDACTEUR
Floris Hulshoff Pol

MARKETING, SALES & EXPLOITATIE
Sellair BV
eric.luteijn@sellair.nl
laurens.koetsier@sellair.nl
jan.erber@sellair.nl
niels.dekker@sellair.nl

PRIJS
Losse verkoop € 49,50 per stuk.

DISTRIBUTIE
Het VoIP en UC&C Dossier wordt in controlled circulation op naam verzonden naar een marktdekkende selectie van directieleden, hoger management en middenkader en de Nederlandse ICT-sector.

OPLAGE
10.000 stuks

DRUK
Vellendrukkerij BDU, Barneveld

Het VoIP en UC&C Dossier 2018 is een uitgave van Sellair BV.

Het VoIP en UC&C Dossier mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Het VoIP en UC&C Dossier is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Het VoIP en UC&C Dossier is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Het VoIP en UC&C Dossier behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.