Personeel Google en Facebook werkt tot eind 2020 thuis

Google en Facebook laten hun personeel in elk geval tot het einde van het jaar thuiswerken, wanneer ze dit willen. Dit betekent een verlenging van de oorspronkelijke ‘einddatum’ die gold voor het thuiswerken. Dit meldt de BBC.

Het besluit houdt niet in dat de kantoren niet opengaan. Als werkgever willen de organisaties hun mensen echter de gelegenheid geven om flexibeler om te gaan met waar ze hun werk verrichten. Vanaf begin juli kunnen medewerkers dan ook wel op kantoor komen werken, maar daar gelden wel speciale regels die de veiligheid moeten garanderen.

Eerste stappen richting reguliere bedrijvigheid

Verscheidene Europese landen, waaronder Nederland, zetten deze dagen de eerste stappen in het opstarten van reguliere bedrijvigheid. Bedrijven mogen onder bepaalde voorwaarden open voor personeel en bezoekers en het OV staat meer reizigers toe, maar overheden houden het recht voor om maatregelen te verscherpen.

Bron: BBC