ACM en operators in actie tegen nephelpdesks

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en een aantal telecomaanbieders hebben 100 telefoonnummers ingetrokken, die werden gebruikt voor nep-helpdesks, meldt de toezichthouder. “We willen voorkomen dat criminelen deze nummers gebruiken om mensen op te lichten”, aldus bestuursvoorzitter Martijn Snoep. “Daarom hebben we besloten de nummers die voor nep-helpdesks werden gebruikt samen met telecomaanbieders uit de lucht laten halen. Zo voorkomen we misbruik en schade voor consumenten.”

De ACM werkt in de zaak rond nep-helpdesks samen met onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en telecomaanbieders aan de bestrijding van helpdeskfraude. Indien duidelijk is dat er een Nederlands nummer wordt gebruikt voor de helpdeskfraude, zorgt de ACM er in samenwerking met de telecomaanbieders voor dat dit nummer wordt geblokkeerd. Over buitenlandse nummers heeft de ACM geen bevoegdheid.

Maatschappelijk probleem

Misbruik van telefoonnummers is een maatschappelijk probleem. Het leidt tot schade voor consumenten, waarbij vooral kwetsbare groepen in de samenleving extra worden geraakt. Deze schade is vaak groot. De ACM wil misbruik van nummers voorkomen en houdt daarom streng toezicht op het toekennen en gebruik van nummers. En waar toch misbruik voorkomt, pakt de ACM dat aan. Bijvoorbeeld door nummers te laten blokkeren.

Bekend is dat criminelen op internet adverteren met nummers van een zogenaamde helpdesk. Of ze bellen mensen via dat nummer en bieden hulp aan bij computerproblemen. Mensen die contact hebben met een nep-helpdesk worden vaak slachtoffer van oplichting. Bedrijven zoals McAfee en Microsoft zullen mensen volgens de ACM nooit thuis bellen om hulp aan te bieden bij computerproblemen.

De ACM raadt mensen aan om alert te zijn als een helpdesk aanraadt om software te installeren om een zogenaamde fout te herstellen. Ook als er contact is via een Nederlands telefoonnummer, kunnen daar criminelen achter zitten. De nep-helpdesks maken volgens de toezichthouder nog steeds nieuwe slachtoffers. De ACM roept slachtoffers van helpdeskfraude op om aangifte te doen bij de politie.

Bron: ACM