Nieuwe ISO-normen voor digitaal passen

De kledingsector heeft de handen ineengeslagen en werkt aan twee nieuwe ISO-normen voor digitaal passen.

Steeds meer mensen bestellen online kleding en kiezen daarbij voor verschillende maten, om er zeker van te zijn dat er een (maat) past. De kledingstukken die niet passen, worden retour gestuurd. Zonde van het onnodige transport, en in sommige gevallen wordt de teruggestuurde kleding zelfs vernietigd.

ISO-normen

De internationale ISO-commissie ‘Digital Fittings’ (ISO/TC 133) heeft twee nieuwe werkdocumenten gepubliceerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de ISO-leden. Beide documenten zijn geaccepteerd en er kan worden gestart met nieuwe Technical Specifications (TS) voor Digital fitting — Service procedure — Part 1: Ready-to-wear clothing online and off-line en Part 2: Customized clothing online and off-line. Dit zijn procedures voor digitaal passen voor confectie- en maatkleding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een virtueel lichaam.

Deze ontwikkelingen komen niet alleen tegemoet aan de stijging in online winkelen, maar spelen ook in op de groeiende vraag naar unieke, op maat gemaakte kleding. Zowel consumenten als de industrie, maar ook het milieu zijn gebaat bij de mogelijkheid van digitaal passen.

Bron: NEN