VNG stopt tijdelijk met aanbesteding GT Software

VNG Realisatie stopt tijdelijk met het aanbestedingstraject GT Software Broker. De projectorganisatie doet dit naar eigen zeggen omdat er signalen uit de markt en vanuit gemeenten zijn ontvangen dat de aanbesteding een ‘aanzienlijk risicoprofiel’ heeft. Deze risico’s zijn volgens de organisatie dusdanig dat de doelstellingen van het project GT Software Broker niet kunnen worden behaald.

Na de evaluatie van de risico’s heeft het projectteam geconstateerd dat er nog steeds kansen zijn om de doelstellingen van het project GT Software Broker te behalen. Als gevolg hiervan heeft de opdrachtgever het projectteam de opdracht gegeven om voor 1 maart 2020 het project te herzien. Hierbij zal de aandacht uitgaan naar de geïdentificeerde risico’s, maar ook naar de wens van gemeenten om zwaarder in te zetten op de ondersteuning van de rechtmatige verwerving van software.

Achtergrond

De aanbesteding van de communicatie van vrijwel alle gemeenten speelt al enige tijd. ChannelConnect heeft dit voorjaar uitgebreid bericht over de inkoop binnen het project GT Connect. De VNG heeft er sinds 2015 voor gekozen om de gezamenlijke inkoop neer te leggen bij de organisatie VNG Realisatie, die aanbestedingstrajecten voor overheden begeleidt. Namens verreweg de meeste gemeenten zijn zo diverse aanbestedingen uitgevoerd. Onder de naam GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) zijn onder andere de aanbestedingen GT Mobiel 1 en 2 (mobiele communicatie), GT Vast (vaste communicatie), GT Connect (VoIP en UC), GT Microsoft en GT Print (multifunctional printers) uitgevoerd. Momenteel loopt dus ook GT Software Broker. Het aanbestedingstraject GT Software Broker is begin dit jaar van start gegaan en beoogt een dienst beschikbaar te maken waarmee de deelnemers standaardsoftware verkrijgen. De dienst moet bovendien leiden tot besparingen op de kosten van standaardsoftware en rechtmatige verwerving van deze software ondersteunen.

Bron: VNG Realisatie