Ministerie maakt regels 5G-frequentieveiling bekend

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft donderdag aankondigingen gedaan over de 5G-frequentieveiling volgend jaar. De veiling van een deel van de kavels wordt voor 30 juni 2020 gehouden en de 3,5 GHz-band wordt begin 2022 geveild. De regering heeft tevens bepaald dat providers mogen worden verplicht om in hun core netwerken enkel netwerkapparatuur te gebruiken van vertrouwde leveranciers.

Tijdens de looptijd van de frequentieveiling geeft het ministerie van EZK geen informatie over het aantal deelnemers en hun namen. Na afloop worden de winnende partijen bekend gemaakt en zal de staatssecretaris het biedproces openbaar maken. De minimum opbrengsten voor de vergunningen bedragen in 0,9 miljard euro. Op 98 procent van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst 5G-dekking zijn gerealiseerd. In deze dekkingseis zitten ook normen voor de minimale snelheid op de uiterste randen van een mobiel netwerk.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (foto: Martijn Beekman)

Bij de veiling worden maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Daarbij worden ook de huidige vergunningen van de aanbieders meegeteld. Dat betekent dat er minimaal drie aanbieders komen van snelle mobiele 5G-communicatie. Op die manier borgt het ministerie van EZK naar eigen zeggen voldoende concurrentie op de telecommarkt.

Onbetrouwbare leveranciers

Uitsluiting van onbetrouwbaar geachte leveranciers kan plaatsvinden conform een gisteren bekende gemaakte Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) die is bedoeld om buitenlandse spionage, beïnvloeding en sabotage te voorkomen. Die AMvB is van kracht als het vermoeden bestaat dat een partij de Nederlandse telecominfrastructuur- en diensten kan misbruiken of kan laten uitvallen. Of als deze partij nauwe banden onderhoudt met of onder wettelijke controle door buitenlandse overheden staat dan wel derde partijen zoals bedrijven en inlichtingendiensten die betrokken zijn bij spionage, beïnvloeding of sabotage. De beoordeling hiervan gaat in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Nederlandse inlichtingendiensten.

De nieuwe AMvB geldt overigens breder dan de 5G-frequenties en heeft betrekking op de core netwerken van de Nederlandse providers. Het is een uitvloeisel van onderzoek door De Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de NCTV die stelt dat het huidige beeld van de risico’s voor de nationale veiligheid onvoldoende is. Als onderdeel van de maatregelen kunnen telecomaanbieders worden verplicht om uitsluitend apparatuur van vertrouwde leveranciers te gebruiken in de kritieke delen van hun netwerken. Hiermee wil de Nederlandse regering voorkomen dat onbetrouwbare bedrijven in de core netwerken komen. De overheid beschrijft die als ‘netwerken waarbij misbruik een nationaal veiligheidsrisico kan vormen’ als de leverancier uitgebreide toegang tot gevoelige locaties of ICT-systemen krijgt.

Volgens staatssecretaris Keijzer is dit besluit in lijn met de Europese afspraken die eerder deze week zijn gemaakt. Alle lidstaten hebben in de EU Telecomraad besloten om apparatuur in kritieke onderdelen van het netwerk alleen te laten leveren door betrouwbare leveranciers.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat