CBS onderzoekt risico’s toegang privacygevoelige data

Het CBS laat een onderzoek instellen naar de toenemende risico’s bij het verlenen van toegang tot zijn privacygevoelige data. Het onderzoek moet helderheid verschaffen over vragen en risico’s die leven rondom zogenaamde microdata, meldt het CBS.

Het onderzoek gaat om door het CBS verzamelde gegevens op persoons-, bedrijfs- en adresniveau die ontdaan zijn van identiteitskenmerken van personen, bedrijven of andere organisaties. Het CBS gebruikt deze zogenoemde microdata zelf voor het maken van zijn openbare statistieken, maar stelt deze data onder strikte voorwaarden ook beschikbaar aan onderzoekers in wetenschap en bedrijfsleven om daar zelf statistisch onderzoek mee te doen. De verzoeken voor toegang tot deze data nemen echter toe, terwijl ook de risico’s toenemen en de eisen op het gebied van privacy en informatieveiligheid strenger worden. Nationaal en internationaal doen er nu meer dan honderd externe partijen onderzoek met deze data.

Onafhankelijke experts

De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de praktijk van remote access, waarbij het CBS het belang van toegang voor onderzoek met een maatschappelijk en wetenschappelijk nut naar eigen zeggen altijd in het oog zal houden. Het gaat volgens het CBS om het vinden van de juiste balans tussen risico en publiek belang.

Het onderzoek zal onder leiding staan van een onafhankelijke expert en grotendeels door externe experts worden gedaan. Het moet uiterlijk in januari 2020 starten. De analyse is in het tweede kwartaal van 2020 gereed. In de analyse zullen, naast de eerdergenoemde risico’s, ook de internationale ervaringen worden meegewogen. Op basis van de uitkomsten kan de huidige systematiek van toegangsverlening en gebruik van de privacygevoelige data mogelijk worden aangepast. Het belang van behoud van privacy en informatiebeveiliging heeft daarbij volgens het CBS de hoogste prioriteit.

Bron: CBS