Platformcollectief in dialoog over platformeconomie

Een collectief van acht digitale-platformpartijen roept op tot meer dialoog over de maatschappelijke en economische effecten van de platformeconomie. Het Platformcollectief bestaat uit de bedrijven Booking.com, Deliveroo, Expedia, Facebook, Google, Microsoft, Solvo en Uber. Het collectief heeft SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven een meta-analyse van bestaand onderzoek uit te voeren om deze oproep kracht bij te zetten. Het onderzoek wordt op 22 januari 2020 overhandigd aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Het Platformcollectief is opgericht op initiatief van branchevereniging NLdigital. Het moet meer duidelijkheid bieden over de rol van platforms in de Nederlandse economie en maatschappij, door gezamenlijk het gesprek aan te gaan met beleidsmakers, belanghebbenden en het algemeen publiek.

Uitgestoken hand

“Het Platformcollectief is een uitgestoken hand naar de Nederlandse polder,” stelt directeur Lotte de Bruijn van NLdigital. De Bruijn is woordvoerder namens het collectief. “We zien de oprichting van dit collectief als een logische stap in de professionalisering van de sector.” Een startpunt op dit gebied is bovengenoemde meta-analyse naar bestaand onderzoek over de rol van platforms in de economie en maatschappij.

De Bruijn hierover: “We willen met het nieuwe Platformcollectief eerst een goed overzicht bieden van wat er bekend is over de rol van platforms, zodat we een goede basis hebben voor verdere dialoog. De komende tijd gaan we verder in op specifieke elementen van de platformeconomie, zoals de toekomst van werk en het gebruik van algoritmes en AI.”

Focus op online platforms

Toezichthouder ACM maakte eerder deze week bekend dat het zich de komende twee jaar met zijn ‘agenda digitale economie’ richt op online misleiding en op toegang tot online platforms. De ACM ziet dat bedrijven steeds vaker mensen online in hun keuzes beïnvloeden, onder meer met behulp van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Consumenten zijn geneigd die voorgesorteerde keuzes – onbewust – te volgen.

Een eerste stap is een leidraad voor online platforms, die tot 16 januari wordt geconsulteerd. Aanbieders passen hun aanbiedingen aan op basis van gebruikersprofielen. Een voorbeeld is de ‘hier is nog slechts één kamer vrij’-waarschuwing die je tegen kan komen op vergelijkingssites voor vakanties. De ACM wil voorkomen dat mensen hierdoor misleid worden.

Bron: NLdigital