ACM wil dat glasvezelaanbieders beter communiceren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept aanbieders van nieuwe glasvezeldiensten op om consumenten beter vooraf te informeren over hun aanbod. Deze aanbieders geven volgens de ACM nu nog vaak onvoldoende informatie over de termijn waarbinnen het nieuwe glasvezelnetwerk zal worden aangelegd. Dit schrijft de toezichthouder in een persbericht.

Hetzelfde geldt voor informatie over de voorwaarden waaronder consumenten van hun contract afkunnen. De kosten die consumenten moeten betalen als zij later diensten willen afnemen, zijn vaak onduidelijk, vindt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. “Consumenten hebben recht op goede en duidelijke informatie voordat zij een contract aangaan. De ACM verwacht dan ook van aanbieders van glasvezeldiensten dat zij hierin verbetering aanbrengen zodat consumenten op grond van de juiste en gewenste informatie een beslissing kunnen nemen.”

Leveringstermijnen

Consumenten moeten volgens de ACM ook weten waar zij aan toe zijn op het moment dat zij een contract tekenen. De toezichthouder wil dan ook dat aanbieders de consumenten die een contract afsluiten goed informeren over de voorwaarden waaronder zij het contract aangaan en beter informeren over de voortgang van de aanleg van het netwerk. Mocht de afgesproken leveringstermijn niet worden gehaald, dan moet de aanbieder een nieuwe termijn melden. Ook moet hij de consument dan de mogelijkheid bieden om van het contract af te kunnen.

Signalen van consumenten

Via ACM ConsuWijzer zijn de afgelopen tijd regelmatig signalen van consumenten binnengekomen over onduidelijke en onvolledige informatie van glasvezelaanbieders. In gebieden waar plannen zijn om glasvezel uit te rollen, is de leveringsdatum vaak onzeker. Aanbieders willen vaak eerst voldoende klanten werven voordat zij de uitrol van het glasvezelnetwerk starten. Consumenten die in deze voorfase van de uitrol een contract afsluiten, verkeren daarom vaak lang in onzekerheid of en zo ja wanneer zij over glasvezel zullen beschikken. De komende tijd zal de ACM de signalen van consumenten monitoren en controleren of aanbieders consumenten nu wel de vereiste duidelijkheid bieden.

Bron: ACM