Nederlandse smartphones slecht beveiligd

Smartphones in Nederland zijn nog steeds slecht beveiligd. Dit wijst een onderzoek van de experts van Telecompaper uit. Opvallend, omdat het besef dat deze toestellen wel degelijk beveiligd moeten worden, blijkt te groeien.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 72 procent van de respondenten aangeeft zich bewust te zijn van veiligheidsrisico’s voor smartphones. Men beseft zich vooral dat bepaalde apps ongewild allerlei virussen of malware met zich mee kunnen dragen.  Ook het potentiële gevaar van hackers wordt onderkend. Mannen zijn zich volgens het onderzoek vaker bewust van deze gevaren dan vrouwen.

Weinig maatregelen

Toch blijkt uit het onderzoek van Telecompaper dat implementatie van beveiligingsmaatregelen voor smartphones achterblijft. Slechts 48 procent van de respondenten beveiligt hun toestel. 58 procent geeft aan hiervoor geen speciale software te hebben geïnstalleerd. Maar 42 procent van de respondenten gebruikt daadwerkelijk beveiligingssoftware. Verder geeft 28 procent aan alleen maatregelen te hebben genomen om data op afstand te kunnen wissen. Tot slot weet nog eens 28 procent helemaal niet dat er risico op malware bestaat bij het gebruik van een smartphone.

Bron: Telecompaper