ServiceNow onderzoekt impact digitale transformatie op werknemers

Medewerkers van Europese bedrijven die werkplekautomatisering omarmen, zorgen voor een hogere werktevredenheid, meer klanttevredenheid, hogere productiviteit en hebben meer tijd voor creativiteit. Dat zegt althans ServiceNow op basis van eigen onderzoek.

Europese werknemers geven aan dat de toename van digitalisering ze de mogelijkheid biedt om voordeel te halen uit het automatiseren van ondersteunende taken. Het onderzoek van ServiceNow laat zien dat de helft van de werknemers binnen organisaties die digitaal transformeren, profiteert van meer werkgelegenheid en betekenisvoller werk. Twee derde geeft aan dat werkplekautomatisering zorgt voor betere financiële resultaten en bijna de helft is van mening dat ze profiteren van meer werkgelegenheid.

Toch heeft, volgens ServiceNow, slechts iets meer dan een kwart (27%) van de ondervraagde bedrijven diens werkprocessen geautomatiseerd. Veel werkprocessen gebeuren dus nog steeds handmatig. Voor het onderzoek zijn 1.820 fulltime werkende Europeanen ondervraagd die regelmatig gebruikmaken van technologie, waarbij hun houding en ervaring ten opzichte van werkplekautomatisering is onderzocht.

Nederland

Nederland gaat aan kop wat betreft het hoogste niveau van procesautomatisering (45%). In het Verenigd Koninkrijk is het hoogste percentage aan handmatige processen (35%). Nederlandse werknemers maken zich de minste zorgen over automatisering – 38% van onze landgenoten maakt zich zelfs ‘helemaal geen zorgen’. Franse werknemers zijn het minst bezorgd dat automatisering het einde zal betekenen van hun functie (13%), op de voet gevolgd door Nederland (14%). In Duitsland ligt dit percentage op 19%.

Conclusies

Een aantal conclusies uit het onderzoek van ServiceNow:

  • Werknemers maken zich meer zorgen over verandering dan machines. Er is de laatste tijd veel te doen rondom de ‘angst voor machines’, maar de ondervraagde werknemers maken zich meer zorgen over verandering dan over robots die hun baan overnemen
  • Werknemers willen graag leren en digitale vaardigheden verbeteren
  • Werknemers in sterk geautomatiseerde organisaties geven vaker dan werknemers van minder geautomatiseerde bedrijven aan dat ze een hogere omzet behalen dankzij automatisering en financiële doelstellingen overtreffen en meer winst maken dan concurrenten

Bron: ServiceNow