Analyse- Nederland blijft shoppen naar telefonie – overzicht leden COIN

Inventarisatie porteringen bij vaste en mobiele operators

Jaarlijks wisselen bijna twee miljoen Nederlandse bedrijven en consumenten van operator. Dit blijkt uit cijfers van de vereniging COIN waar alle vaste en mobiele operators in Nederland zijn aangesloten. In de afgelopen 20 jaar dat porteren in ons land mogelijk is, zijn ruim 40 miljoen nummers geporteerd.

 

COIN is opgericht in 1999 als vereniging van aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken, zoals vaste en mobiele telecomaanbieders en kabelbedrijven. Met het lidmaatschap van COIN kunnen aanbieders makkelijk aan wettelijke verplichtingen voldoen op het gebied van onder andere interoperabiliteit, aankiesbaarheid, nummerbehoud, overstappen met breedbandaansluitingen, verstrekking van informatie aan 112, nummervermeldingen en nummerafscherming. In de praktijk zijn alle aanbieders aan wie de ACM nummers heeft toegekend lid van COIN.

‘Overstappen moet makkelijk zijn’

COIN zorgt met haar diensten en gezamenlijke infrastructuur dat aanbieders weten naar welk netwerk telefonie- en dataverkeer moet worden gestuurd (interoperabiliteit ) en maakt overstappen met nummerbehoud mogelijk (nummerportabiliteit). Telefoongidsen beschikken over de juiste gegevens van abonnees en 112 ziet waar iemand woont als ze het alarmnummer bellen. COIN beheert ook de website mijnnummervermelding.nl waarmee abonnees kunnen zien hoe zij in gidsen vindbaar zijn en waar zij hun vermelding in gidsen zelf kunnen wijzigen. Leden kunnen gebruik maken van de COIN-portal of geavanceerde API’s.

Porting on Demand

Sinds het in 1999 mogelijk is om met behoud van telefoonnummer naar een andere operator over te stappen, zijn volgens COIN ruim 41,56 miljoen nummers geporteerd. Het aantal overstappers blijft redelijk stabiel rond de 1,8 miljoen consumenten en bedrijven per jaar. In 2018 waren er 1,69 miljoen porteringen en in 2016 en 2017 stapten respectievelijk 1,76 en 1,82 miljoen mensen over met behoud van hun telefoonnummer. Voor al die overstappers moet porteren makkelijk zijn, vindt directeur Stefphen Mans van COIN. Vorig jaar introduceerde COIN de dienst Porting on Demand waarmee met enkel een 06-nummer en sms-validatie kunnen aangeven wanneer ze willen overstappen. Bedrijven moeten zich realiseren overstappen in Nederland eenvoudig is. Zo hoort het ook. Resellers die in de keten willen opschuiven en ook telecomdiensten willen aanbieden, kunnen dit eenvoudig doen. Als ze een nummers aanvragen bij de ACM, zorgt COIN ervoor dat de nummers aankiesbaar zijn bij de andere aanbieders en bij alle diensten die daar bij horen. Dat moet makkelijk en snel kunnen.”

Porteringen per maand

Uit cijfers van COIN blijkt dat maandelijks circa 150.000 consumenten en bedrijven overstappen met pieken naar ongeveer 200.000 porteringen. In dit gedrag zitten geen vaste pieken. In 2016 lag de piek in april, in 2017 in augustus en september en in 2018 was de piek in januari.

Aanbieders

Tot slot stijgt ook het aantal aanbieders in Nederland. Maar de groei gaat de laatste twee jaar niet meer zo snel als jaren geleden. Nederland telt momenteel 144 operators, waarvan 118 aanbieders van vaste telecomdiensten en 26 mobiele providers. Vijf jaar geleden op 1 januari 2014 waren dit er nog 101 waarvan 16 mobiele operators. Tien jaar geleden op 1 januari 2009 was dit aantal nog ‘slechts’ 70 operators waarvan 11 mobiele providers.

Leden van Vereniging COIN

Verenging COIN wordt gevormd door een groot aantal telecomaanbieders. Deze samenwerking van aanbieders van communicatiediensten en -netwerken helpt haar leden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en zelfregulering. COIN is opgericht in 1999 en faciliteert aanbieders bij het uitvoeren van nummerportabiliteit. Om dit goed en snel te kunnen afhandelen, hebben de leden een gezamenlijke infrastructuur. De vereniging beheert deze infrastructuur en zo kan data op een veilige en betrouwbare manier tussen telecomaanbieders worden uitgewisseld en opgeslagen. Meer informatie: www.coin.nl

Het overzicht van het ledenbestand vindt u hier in PDF

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in Channel Connect Telecom & VoIP Dossier 2019]

Lees het artikel hier in PDF