Vertiv: De powermanager

Essentiële rol voor partners weggelegd

Vertiv is ontstaan na het afstoten van de energieactiviteiten door Emerson. Het bedrijf specialiseert zich in het produceren en leveren van energiesystemen voor kritische toepassingen zoals telecomoperators, datacenters en andere kritische toepassingen. Vertiv doet dit op het gebied van elektronische systemen zoals UPS-en, gelijkrichters en andere systemen. Het omvat de koeltechniek en een complete range van software voor optimalisatie van deze producten, maar ook voor KVM’s en racks. In de zijlijnen van het Mobile World Congres in Barcelona spraken wij met Eric LeCalvez, vice president Telecom Segment and Strategic Global Telecom van Vertiv.

Het ontstaan van een nieuw bedrijf is altijd reden om eens in te gaan op het businessmodel en de rol die men in de markt claimt. Vandaar de vraag aan Eric LeCalvez om Vertiv te duiden. “Vertiv is de verzelfstandigde energietak van Emerson, een bekende speler in de industriële markt”, zo begint LeCalvez. “Wij als Vertiv zijn gespecialiseerd in het beheer en management van energie voor grotere entiteiten zoals telecomoperators en datacenters.

Wat hiermee wordt bedoeld? Als Vertiv verzorgen we de hele keten van het energiebeheer, inclusief de behuizingen, racks en de monitoring. Ook specifieke diensten zoals het beheer en onderhoud van airco’s om de temperatuur in datacentra onder controle te houden valt onder Vertiv’s scope.”

‘Wij zijn gespecialiseerd in het beheer en management van energie voor grotere entiteiten zoals telecomoperators en datacenters’

Op dit moment beheert Vertiv alleen al de datacentra van een aantal strategische klanten in EMEA, wat goed is voor 200 fysieke datacentra in beheer. Hier zitten ook grote internationale telecomoperators onder. Bedrijven zoals Orange Telecom beheren ook nog eens datacentra op locaties, en ook dit concept wordt vanuit Vertiv ondersteund. Kortom, iedereen die grote datacentra heeft en daar beheer voor zoekt, klopt bij Vertiv op de juiste deur.

Qua timing heeft Vertiv de tijd mee. Cloudservices worden steeds belangrijker; zij zijn een enorme bron van werk door de toenemende consumptie van energie. De introductie van 5G zorgt al voor een boost in de energieconsumptie, de wens om via edge-computing dichter bij de sites te komen, maakt de markt nog groter. Het zijn deze ontwikkelingen die de bedrijven zorgen baren: een flinke groei van de energieconsumptie om bij te blijven en de impact daarvan op de bedrijfsvoering.

LeCalvez: “Na de introductie van 5G krijgen de operators behoefte aan edge-computing rond deze sites. Hoe dichter bij de site, des te beter de performance door lagere latency. Omdat de sites ook nog eens kleiner worden neemt het aantal sites flink toe. Daar waar nu bijvoorbeeld 100 sites nodig zijn, worden er dat in de nieuwe configuratie 900. Hierdoor groeit de energieconsumptie van een site al snel van 3 naar 20kW. Audits met een scherpe analyse richting de juiste optimalisatie zijn dus belangrijk, en wij kunnen dat verzorgen. Onderzoek van verschillende organisaties toont aan dat de energieconsumptie rond 2026 al snel verdubbeld zal zijn. Ook enterprises krijgen steeds meer behoefte aan datacentra aan de rand van het netwerk. Allemaal ontwikkelingen die adequaat powermanagement nodig maken. En precies daarvoor staat Vertiv.”

Onderzoek maakt behoefte duidelijk

Vertiv en onderzoeksbureau 451 Research maakten recent de resultaten bekend van een uitgebreide studie over 5G-diensten. Het onderzoek laat het nodige optimisme zien over deze diensten en de relatie ervan met edge-computing. Het merendeel van de deelnemende telecomoperators gelooft dat het 5G-tijdperk in alle regio’s pas  echt van start gaat in 2021. 88 Procent van de respondenten plant de inzet van 5G in de periode 2021-2022.

De stap naar 5G kan het totale energieverbruik met wel 150 tot 170 procent laten toenemen

Eric LeCalvez,

Tegelijkertijd gelooft meer dan 90 procent dat 5G zal leiden tot hogere energiekosten. Operators zijn geïnteresseerd in technologieën en diensten die de efficiency verbeteren. Dat is in lijn met interne analyses van Vertiv, die aangeven dat de stap naar 5G het totale energieverbruik met wel 150 tot 170 procent kan laten toenemen. De grootste toename vindt plaats in macro-, node- en netwerkdatacentergebieden. Met betrekking tot edge-computing – en meer specifiek 5G – laat het onderzoek zien dat een grote meerderheid van de operators (37 procent) al edge-computing inzet of dit in de planning heeft (47 procent). Dat gebeurt in lijn met de mobiele infrastructuur, ook bekend als multi-access edge-computing (MEC).

Rol van partners

LeCalvez: “Zodra wij leads hebben gevonden voor potentiele nieuwe implementaties en daarover afspraken hebben gemaakt, zijn het onze partners die de feitelijke implementatie voor hun rekening nemen. De partners onderhouden daarna ook de relatie met de klant. Dankzij de partner hebben we een fijnmazig netwerk van specialisten die de klant maximaal tevreden kunnen stellen.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in Channel Connect Telecom & VoIP Dossier 2019]

Lees het artikel hier in PDF