ACM onderzoekt misbruik machtspositie Apple met App Store

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of Apple misbruik maakt van zijn machtspositie met zijn App Store. ACM heeft hierover naar eigen zeggen signalen van andere appaanbieders gekregen tijdens een marktstudie naar appstores. Die studie is vandaag gepubliceerd.

Bestuurslid Henk Don van ACM zegt dat aanbieders van apps ‘in grote mate’ afhankelijk zijn van Apple en Google voor het aanbieden van apps aan gebruikers. “In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store. De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels”, aldus Don.

Onderzoek

Gezien het grote belang van appstores voor appaanbieders, verwacht de ACM van Apple en Google dat ze ‘eerlijk en transparant’ gedrag vertonen, stelt ACM in een persbericht. Daarom gaat de toezichthouder onder andere onderzoeken of Apple in strijd heeft gehandeld met het verbod op misbruik van een machtspositie. Dit kan gebeuren eigen apps te bevoordelen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie alleen op Apple, omdat de meest concrete signalen zijn ontvangen over de App Store van Apple. Die signalen kunnen volgens de ACM duiden op gedrag dat in strijd is met de mededingingsregels.

Oproep

De ACM roept appaanbieders op om zich te melden als ze problemen ervaren in de App Store van Apple, maar ook als dat het geval is in de Play Store van Google. Die informatie gebruikt de ACM in het onderzoek. Het onderzoek richt zich in ieder geval op Nederlandse apps voor nieuwsmedia die hun apps aanbieden via de App Store van Apple.

Het onderzoek betekent volgens ACM overigens niet dat de toezichthouder al heeft geconcludeerd dat er daadwerkelijk sprake is van overtredingen. Het onderzoek kan ook uitwijzen dat er geen overtreding wordt vastgesteld.

Bron: ACM