VNG finaliseert afspraken met Microsoft namens gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Microsoft hebben afspraken gemaakt over de gemeentelijke voorwaarden die Microsoft gaat hanteren voor de aangesloten gemeenten. VNG Realisatie heeft dit bekend gemaakt.

Emily Glastra (Microsoft) en Pieter Jeroense (VNG Realisatie)

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf deze maand gebruikmaken van de zogenaamde gemeentelijke voorwaarden die Microsoft voor hen hanteert. Een aantal veranderingen in de diensten van Microsoft, zoals Office 365, Windows 10, beveiligingsproducten en samenwerkingsproducten, was voor VNG Realisatie aanleiding om met Microsoft te onderhandelen over de voorwaarden. Uit de onderhandelingen zijn gunstige voorwaarden voor gemeenten gekomen, waarvan gemeenten zelf bepalen of ze er gebruik van maken. Plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense van de VNG en directeur publieke sector Emily Glastra bij Microsoft Nederland, hebben hier hun handtekening onder gezet.

Werkplekken

Bij de voorwaarden is rekening gehouden met het feit dat gemeenten zelf de inrichting van werkplekken bepalen. Ter ondersteuning van de afspraken is ook gewerkt aan op gemeenten toegespitste documentatie die de gemeenten met uitleg over de impact van de AVG op de Microsoft-werkomgeving en een aanpassing van de privacy- en beveiligingsvoorwaarden met een specifiek overheidsaanbod: de Overheidswerkplek bestaande uit Microsoft 365 E3, aangevuld met security, privacy en compliancy-producten.

GT Connect

Dit alles is het resultaat van het project GT Microsoft dat in 2017 door de stuurgroep GT is geïnitieerd. Dit project is de vierde overeenkomst die is gerealiseerd na GT Mobiele Communicatie 1 en 2 en GT Vaste Communicatie. Later volgen nog aanbestedingen voor gemeentelijke telecommunicatie, multifunctionals (GT MFP) en software (GT Software Broker). Mari Schippers, lid van stuurgroep GT, is tevreden. “De afspraken met Microsoft zijn wederom een mooi resultaat voor de gemeenten.”

VNG Realisatie

VNG Realisatie werkt met gemeenten aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. In 2015 is VNG Realisatie gestart met de voorbereidingen op het gezamenlijk inkopen van mobiele en later ook vaste telecomdiensten wat volgens de organisatie heeft geresulteerd in ontzorging van gemeenten en dienstverlening tegen lagere kosten. Vier op de vijf gemeenten (308 van 380) nemen nu diensten af onder een gezamenlijk contract dat de VNG heeft gesloten.

Bron: VNG