Resellers onderwerp van gesprek op Telecom Summit

Op woensdag 23 januari werd de derde door ChannelConnect georganiseerde Telecom Summit gehouden. In totaal tien gasten uit de telecomsector bespraken met elkaar in Huis Oudegein in Nieuwegein de uitdagingen die er momenteel in de business zijn. Bij aanvang van de Summit werd er een minuut stilte in acht genomen voor Ton Kuppens, de directeur van Tiptel die afgelopen zondag onverwacht op 59-jarige leeftijd overleed.

De deelnemers aan dit derde Telecom Summit waren het er eigenlijk wel over eens: de traditionele telecomresellers gaan het erg moeilijk krijgen wanneer ze op de oude manier blijven werken. Telecom komt steeds meer in de IT-hoek te liggen en daar moet men op inspelen. Resellers zijn nu veel teveel ‘reactief’ in plaats van ‘proactief’. De reseller moet toegevoegde waarde bieden om het de eindgebruiker zo makkelijk mogelijk te maken én om ervoor te zorgen dat die gebruiker ook tevreden is.

Het stoppen van ISDN2 per 1 september a.s. kwam op het Summit ook aan de orde. Doen resellers wel genoeg om de huidige ISDN-gebruikers over te zetten? Daaromtrent waren verschillende meningen te horen: waar de één vond dat er onvoldoende aandacht was, bracht een anders juist naar voren dat men op de goede weg is. Toen een van de deelnemers benoemde dat er nog iets van 160.000 ISDN-aansluitingen overgezet moeten worden, reageerde één van de deelnemers dat het dus eigenlijk onmogelijk was om de deadline te gaan halen. Maar een kort rekensommetje van een andere tafelgast leerde dat het om omgerekend drie aansluitingen per reseller gaat. “En dat moet toch geen probleem zijn”, zo constateerde hij.

Een uitgebreid verslag van het Telecom Summit is te lezen in het Telecom & VoIP Dossier van ChannelConnect dat op 5 april bij de abonnees op de mat valt. De highlights van de Summit zijn al te lezen in de eerste editie van ChannelConnect van dit jaar. Deze valt op 15 februari.

ChannelConnect-Telecom-Summit-groepsfoto
Deelnemers aan het Telecom Summit 2019, met van links naar rechts, bovenste rij: Eric luteijn (ChannelConnect), Frank Ruigrok (RoutIT), Rick Sulman (SpeakUp), Micha Cohen (Xelion) Robert de Jager (dean one), Hans Bos (Microsoft) en Jort de Boer (Alcatel Lucent Enterprise); onderste rij René Frederick (gespreksleider en hoofdredacteur Telecom & VoIP Dossier), Guido Kok (freelance IT-consultant), Ronald Stokebrook (VoIPGRID), Nico Dammers (oneCentral), Filip de Jonge (Teledor) en Marc Samsom (Cisco). Foto Marco Mekenkamp