T-Mobile: ‘Nederlanders willen smartphones wel recyclen, maar weten niet hoe’

Ruim driekwart van de Nederlanders wil hun oude smartphone een tweede leven wil geven maar daarvan weet bijna tweederde niet hoe ze moeten recyclen. Dit blijkt uit een onderzoek dat PanelWizzard in november 2018 heeft uitgevoerd in opdracht van T-Mobile en Closing the Loop.

E-waste is volgens Closing the Loop de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Alleen al in de afgelopen tien jaar zijn wereldwijd meer dan 7 miljard smartphones geproduceerd en die resulteren uiteindelijk in een enorme afvalstroom van ‘oude’ mobiele telefoons.

Closing the Loop is een sociale onderneming die het gebruik van mobiele telefoons duurzamer en zelfs ‘circulair’ wil maken. Samen met T-Mobile wordt dit jaar een eerste stap gezet in de strijd tegen de snel groeiende stroom e-waste en introduceren beide organisaties een recycleprogramma dat hergebruik en recycling van smartphones stimuleert. Tijdens de vierde editie van de Week van de Circulaire Economie is van 14 tot en met 18 januari te zien dat circulariteit een steeds grotere rol speelt in onze samenleving, en dus ook in de telecomsector.

Onderzoeksresultaten

Nog wat resultaten uit het onderzoek dat is afgenomen onder 1.009 respondenten van 18 jaar en ouder. Gevraagd is naar de kennis van de gemiddelde Nederlander over duurzaamheid, recycling en e-waste. Circa driekwart van de Nederlanders zegt geen idee te hebben wat e-waste is. Bijna alle respondenten is in meer of mindere mate bewust wel bezig met duurzaamheid. Dat doen ze vooral door energie te besparen, bijvoorbeeld door spaarlampen te gebruiken, afval te scheiden, korter te douchen of spullen te repareren in plaats van weg te gooien.

Zeven op de tien Nederlanders hebben een oude smartphone in de kast liggen. Slechts 14 procent zegt een oude smartphone te recyclen. Een belangrijke reden kan zijn dat bijna tweederde van de onderzochte groep geen idee heeft waar ze de smartphone kunnen inleveren voor recycling. Directeur Joost de Kluijver van Closing the Loop denkt dat het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is mensen goed te informeren en recycling nog beter te faciliteren. “De aanschaf van een nieuw toestel is een perfect moment om klanten te informeren en te helpen met een betere bestemming voor hun oude toestel. Daarom is het van belang dat telecomaanbieders zich hiervoor inzetten.’’

Smartphones bewaren

Op de vraag wat mensen met hun oude smartphones doen, werd ‘bewaren’ het vaakst genoemd (door bijna de helft van de respondenten), gevolgd door ‘weggeven’ (36 procent) en ‘doorverkopen’ (20 procent). Toch zegt ook tien procent de smartphone niet naar een inzamelpunt te willen brengen voor recycling omdat ze deze graag houden als reservetelefoon. Tegelijk geeft ruim driekwart van de smartphonebezitters aan wel te overwegen dit anders te doen en hun oude smartphone een tweede leven te geven. Zo gaf ruim de helft aan ook te overwegen de smartphone in te leveren bij een inzamelpunt voor recycling.

Waardevolle grondstoffen

Soren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland

Een smartphone bevat veel waardevolle grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden, zoals goud, zilver en koper. Door het weggooien van oude smartphones komt nu nog een groot deel op de afvalhoop terecht en worden deze grondstoffen niet hergebruikt. Ruim de helft van de Nederlanders is zich daar niet van bewust. CEO Søren Abildgaard van T-Mobile denkt dat de sector actief moet bijdragen aan een duurzamer gebruik van waardevolle grondstoffen en telecomproviders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Daarom creëren we bewustwording bij onze klanten. Ons doel is de hele telecomsector stimuleren mee te doen”, aldus Abildgaard. “We zijn blij te zien dat het onderzoek aantoont dat ruim de helft van de Nederlanders overweegt een abonnement af te sluiten met een optie als deze.”

Bron: T-Mobile