Portland Europe: Drie UC-trends die je niet mag missen

Cees Quirijns, Portland Europe

In het kader van de samenwerking tussen onderzoeksbureau Gartner en MSP-distributeur Portland bespreekt Chief Commercial Officer Cees Quirijns drie voor IT-dienstverleners relevante en kansrijke trends uit de inmiddels welbekende HypeCycle van Gartner, waarvan de meest recente versie dateert uit augustus 2018.

 

De trends kun je onderverdelen in een drietal categorieën: korte termijn (mainstreamadoptie binnen twee jaar), middellange termijn (mainstreamadoptie binnen twee tot vijf jaar) en langere termijn (mainstreamadoptie binnen vijf tot tien jaar), zo begint Quirijns. “In de eerste categorie hebben we het dan over de opkomst van Cloud Office, waaronder alle vormen van UC&C vallen, zoals e-mail, telefonie, instant messaging, fi le sharing, conferencing, documentmanagement en andere vormen van digitale samenwerking. Die markt wordt momenteel aangevoerd door Office 365 van Microsoft en G-Suite van Google. Van de groep ‘innovators’ of ‘early adopters’ onder de bedrijven werkt inmiddels tussen de 20 en 50 procent met een cloud office van een van de twee grote aanbieders. De markt is nu rijp voor mainstreamadoptie, en dat biedt volop kansen voor IT-dienstverleners om cloud office UC&C-oplossingen aan een veel bredere klantengroep aan te bieden.”

Trend middellange termijn

Quirijns: “Voor de middellange termijn zien wij softwaregebaseerde videoconferencing opkomen, met name SaaS-gebaseerde oplossingen. Daar moet je als MSP in je productstrategie echt rekening gaan houden. Twee zaken spelen hier een rol. De technologie wordt steeds eenvoudiger en toegankelijker zodat je met de ingebouwde camera in je device gemakkelijk(er) kunt deelnemen aan een videogesprek of -vergadering. Aan de andere kant speelt de adoptie van contentplatformen zoals een YouTube een belangrijke rol, waardoor steeds meer gebruikers het normaal gaan vinden om naast geluid ook beeld te hebben. Een-op-een-toepassingen zijn voor de hand liggend, bij de ‘one to many’-variant neemt met name de vraag naar beeld bij spraak sterk toe. Incorporeer video in je UC-aanbod, is dan ook ons advies.”

Trend langere termijn

“Trend drie die we hebben geselecteerd is blockchain voor Identity en Acces Management (IAM)”, vervolgt Quirijns. “De bestaande platformen voor IAM hebben als nadeel dat ze niet ‘interlinken’. Als iemand gebruikmaakt van Microsoft Teams, een ander van Google Hangouts, weer een ander van Slack en een vierde van nog een andere oplossing is er geen interoperabiliteit tussen die oplossingen. In onze visie zou IAM via blockchain dat probleem kunnen oplossen. In dat geval heb je een identiteitsprofiel op blockchain, dat wereldwijd verifieerbaar is, maar dat ook gebruikt kan worden om de gewenste interoperabiliteit wél tot stand te brengen waar het communicatie betreft.”

“Uiteraard kijken we vanuit Portland naar concrete aanvullingen van ons portfolio voor MSP’s op het gebied van UC&C, videovergaderen en IAM”, zegt Quirijns “We zijn momenteel in gesprek met een aantal kandidaten, maar daar kan en wil ik – hangende de onderhandelingen – nog niet dieper op ingaan. Maar in 2019 komen we zeker met nieuwe oplossingen voor cloud office en videoconferencing. Blockchain is nog te ver weg om al concrete merken te kunnen melden, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet, zodat we direct kunnen schakelen als we een oplossing hebben gespot voor onze resellers, zoals ze dat inmiddels wel van ons gewend zijn.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine, nummer 7]

Lees het artikel hier in PDF