ACM dwingt VodafoneZiggo vast netwerk open te stellen

VodafoneZiggo wordt verplicht zijn vaste netwerk open te stellen voor andere aanbieders, net als KPN al jaren moet. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access. Deze regulering gaat in per 1 oktober 2018.

KPN was tot op heden de enige operator met de verplichting om alternatieve aanbieders zonder een eigen vast netwerk toe te laten op het netwerk. Nu geldt die regelgeving dus ook voor VodafoneZiggo. Doel is dat nieuwe spelers hun internet-, televisie- en vaste telefoondiensten ook via het vaste kabelnetwerk van VodafoneZiggo kunnen aanbieden.

De ACM heeft de regels voor KPN iets versoepeld. Zo mag KPN de toegang tot koper in gebieden met glasvezel uitfaseren. Voorwaarde van ACM is wel dat andere aanbieders die gebruik maken van het netwerk van KPN effectief kunnen blijven concurreren.

vodafoneziggo netwerkAanmerkelijke marktmacht

Sleutelbegrip in deze discussie is de term ‘aanmerkelijke marktmacht’. KPN valt al jaren onder dit regime omdat het bedrijf van oudsher de dominante speler is in meerdere segmenten van de telecommarkt. De ACM stelt in haar marktanalyse vast dat KPN en VodafoneZiggo zonder regulering op de markt voor vaste netwerken gezamenlijk aanmerkelijke marktmacht hebben. Beide operators hebben een gelijkwaardige positie op de telecommarkt met elk een eigen vast en een mobiel netwerk. Zonder regulering zou hun marktmacht hen in staat kunnen stellen om alternatieve aanbieders van de markt te weren en vervolgens te hoge eindgebruikerstarieven te hanteren, aldus ACM. Deze regulering beoogt dus te zorgen voor voldoende concurrentie op de markt.

Onderhandelingen

Voordat consumenten daadwerkelijk iets merken van de effecten van regulering moeten VodafoneZiggo een zogenaamd referentieaanbod opstellen en voorstellen doen voor de tarieven voor de toegang tot zijn netwerk. Vervolgens wordt met andere aanbieders onderhandeld over de voorgestelde tarieven en het referentieaanbod. Als zij concrete plannen hebben voor diensten via het netwerk van VodafoneZiggo, moet de operator het netwerk daarvoor geschikt maken. Naar verwachting is dat in de loop van volgend jaar gereed.

Bron: ACM