Relined breidt uit met 14.500 km glasvezelnetwerk in Duitsland

Relined Fiber Network, de onafhankelijke Nederlandse aanbieder van onbelichte glasvezel, slaat haar vleugels verder uit en gaat in Duitsland een landelijk dekkend netwerk vermarkten. Met dit hoogwaardige netwerk biedt Relined klanten toegang tot ruim 14.500 km Duitse glasvezelinfrastructuur, waaronder netwerken in vele Duitse steden. Relined beschikt zelf al over een eigen Dark Fiber metronetwerk in Frankfurt, waarop vele datacenters redundant zijn aangesloten. Door de activiteiten in Duitsland kan Relined als enige partij landelijke dekking in beide landen bieden.

 

Verhuur van onbenutte Dark Fiber
Het besluit om uit te breiden in Duitsland wordt ingegeven door de groeiende behoefte aan connectiviteit. Om landelijke en grensoverschrijdende dekking te kunnen bieden, investeert Relined continu in de uitbreiding van haar netwerk middels nationale en internationale samenwerkingen en acquisities. Relined beperkt zich daarbij tot de verhuur van onbenutte Dark Fiber infrastructuur.

Versnipperd glasvezellandschap
Anders dan in Nederland ligt er in Duitsland veel glasvezel, die is aangelegd door regionale en lokale partijen. Het glasvezellandschap is daardoor versnipperd en er zijn slechts enkele spelers met landelijke dekking. Met het netwerk in Duitsland kan Relined landelijke Dark Fiber verbindingen leveren tussen de verschillende stadskernen. Voor lokale en regionale eindpunten waar geen presence is, wordt samenwerking gezocht op basis van de gevraagde businesscase. Zo levert Relined met one-stop-shopping landelijke en grensoverschrijdende dekking via betrouwbare verbindingen.

Noordwest-Europa
Samen met preferred suppliers beschikt Relined in Nederland en Duitsland over een landelijk dekkend Dark Fiber netwerk van ruim 28.500 km aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk zijn vele locaties, zoals datacenters, kantoren en zorginstellingen bereikbaar. Bovendien biedt het netwerk toegang tot netwerken in de omliggende landen België, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk. Nieuwe interconnecties naar Denemarken, Polen, Tsjechië en Zwitserland zijn in aanbouw. Naast nationale verbindingen en een fijnmazig Dark Fiber netwerk in diverse Nederlandse en Duitse stadskernen exploiteert Relined een zeekabel tussen Nederland en Denemarken.

Onbelichte glasvezel
Dark Fiber, of onbelichte glasvezel, is een term voor glasvezels waarop nog geen actieve apparatuur is aangesloten. De actieve apparatuur is nodig voor het verzenden en ontvangen van data door de glasvezel en wordt door klanten van Relined zelf aangeschaft en beheerd. Relined levert in Noordwest-Europa onbelichte glasvezel met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden.