Kabinet geeft inzicht in Digitaliseringsstrategie

Het kabinet heeft in een brief aan de Eerste Kamer meer inzicht gegeven in de digitaliseringsstrategie die het voor ogen staat en welke stappen daarvoor moeten worden genomen.

In haar brief aan de Eerste Kamer geeft verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan dat het kabinet veel kansen ziet om voorop te lopen op het gebied van digitalisering. Dit betekent echter wel dat hiervoor een strategie moet worden ontwikkeld om deze kansen optimaal te benutten en problemen te voorkomen.

Drie ambities

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie stelt daarom, aldus de staatssecretaris in haar brief, drie ambities centraal. De eerste ambitie is vooroplopen en kansen benutten. Nederland moet een pionier en proeftuin worden op het gebied van digitale innovatie. Uit de hele wereld moeten bedrijven naar ons land toekomen om op een verantwoorde manier nieuwe toepassingen te gebruiken en te testen. Succesvolle innovaties moeten daarna dan ook breed worden uitgerold. Niet alleen is dit goed voor de Nederlandse samenleving, ook kan ons land eraan verdienen en beter richting geven aan technologische ontwikkelingen, aldus de bewindsvrouw. De tweede ambitie is dat bi digitalisering iedereen mee doet en samenwerkt. Dit betekent onder meer het ondersteunen van de arbeidsmarkt voor digitale ontwikkeling. Vanaf de basisschool tot op latere leeftijd moet iedereen de kans krijgen digitale vaardigheden, zoals programmeren, te ontwikkelen en bij te houden. De derde en laatste ambitie is dat er vertrouwen komt in de digitale toekomst. Dit betekent dat het kabinet er alles aan is gelegen waarden en grondrechten te behouden voor onder andere veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking, solidariteit, eerlijke concurrentie en toegankelijk en goed openbaar bestuur.

Verschillende onderdelen

Voor het uitwerken van deze ambities binnen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie is er nu deze overkoepelende visie, maar onderdelen worden ook uitgewerkt in aparte agenda’s. Deze agenda’s zijn onder meer de Nederlandse Cybersecurity Agenda, de brede agenda digitale overheid, het Actieplan connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility. Om actueel te blijven, zal de Digitaliseringsstrategie -waar nodig- jaarlijks worden aangepast. De actualiteit van de strategie gaat ook een rol spelen tijdens de jaarlijkse Digitale Top met wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en lagere overheden die het kabinet vanaf begin 2019 gaat organiseren.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)