Europese Commissie stelt fusiebesluit T-Mobile en Tele2 NL opnieuw uit

De Europese Commissie (EC) heeft vorige week bekend gemaakt haar oordeel over de overname van Tele2 Nederland door T-Mobile met onbepaalde tijd uit te stellen.

De EC geeft specifiek aan dat de datum waarop zij een beslissing neemt over het toestaan van de overname niet langer zich zal richten op 27 oktober van dit jaar. Welke nieuwe datum het Europese bestuursorgaan nu in gedachten heeft, is niet bekend gemaakt. In de mededeling staat niet waarom de datum is opgeschort. Het is niet de eerste keer dat de datum van de uitspraak van het onderzoek wordt verschoven. Het onderzoek is officieel gestart op 12 juni, nadat beide partijen op 2 mei de Europese Commissie hadden ingelicht over hun voornemen tot fusie. Het bestuursorgaan had vervolgens 17 oktober om met een beslissing te komen. Op 20 juni is aangekondigd het onderzoek met nog eens 15 dagen te verlengen en op 10 juli met nogmaals vijf dagen. Nu is er dus uitstel voor onbepaalde tijd.

Concurrentie doel onderzoek

De EC moet vooral een besluit nemen of de fusie voldoet aan de mededingingsrichtlijnen van de Europese Unie. De beslissing hierover wordt lastig omdat met de fusie het aantal mobiele operators in Nederland teruggaat van vier naar drie. De EC is bezorgd dat dit op termijn kan leiden tot hogere kosten voor eindgebruikers en beperking van de keuzevrijheid. Dit kan op den duur ook problemen gaan opleveren voor de digitale innovatie in ons land. Uit eerdere soortgelijke gevallen blijkt dat de EC vaak beschermend handelt en, vooral bij de teruggang van vier naar drie, aanbieders een drgelijke fusie verbiedt. Wordt vervolgd.

Bron: Europese Commissie