Onderzoek: Zakelijke telecominkopers geven graag voorkeur aan enkele leverancier

Zakelijke inkopers van IT- en telecomdiensten hebben vaak de voorkeur deze diensten in te kopen bij een enkele partij. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van zakelijke communicatiespecialist Voiceworks in samenwerking met de experts van Telecompaper naar de stand van het gebruik van IT- en telecomdiensten binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Volgens het onderzoek onder 633 respondenten, waarvan 78 inkopers, geeft bijna de helft van de ondervraagde inkopers van zakelijke IT- en telecomdiensten aan dat zij het liefst met één enkele partij samenwerken. Ongeveer 11 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan meerdere partijen en 40 procent geeft aan geen enkele voorkeur te hebben. Voor de inkopers die het liefst bij één partij inkopen is de belangrijkste reden dat hierdoor een optimale integratie van alle zakelijke IT- en communicatiediensten mogelijk is. Een tweede aangevoerde reden is dat de ondersteuning eenvoudig via een enkele organisatie verloopt. Tot slot geven zij aan dat een enkele leverancier valt te prefereren omdat zij zo makkelijk en snel toegang krijgen tot kennis en ervaring.

Relatie met leveranciers

De onderzoekers keken ook hoe inkopers hun huidige relatie zien met de leveranciers waar zij hun IT- en telecomdiensten verkrijgen. De belangrijkste reden om bij hun huidige leverancier te blijven is dat die gunstige prijzen biedt. Daarnaast is vaak het leveren van betrouwbare oplossingen voor het een belangrijke reden om te blijven. Gemiddeld hebben bedrijven voor vaste telefonie gedurende 6,4 jaar een contract met een leverancier (voor ISDN 10 jaar). Dit contract loopt op dit moment nog gemiddeld 3,3 jaar (ISDN: 1,8 jaar) door. Voor mobiele telefonie geven de respondenten aan gemiddeld 7 jaar klant te zijn van hun huidige aanbieder en het contract loopt nog gemiddeld een jaar door. Voor internetdiensten ligt de duur van een contract gemiddeld 5,7 jaar en staat de teller op dit moment nog op gemiddeld 3,4 jaar te gaan. Overstappen (churn) binnen zes maanden ligt voor vaste telefonie op gemiddeld 21 procent van de respondenten (ISDN: 38 procent), mobiele telefonie op 20 procent en internet op 21 procent.

Zakelijke IT- en telecommarkt

In hun onderzoek keken de experts ten slotte ook naar de algemene stand van de zakelijke IT- en telecommarkt in ons land. Uit cijfers van de experts van Telecompaper komt naar voren dat de zakelijke telecommarkt voor bedrijven van 2 tot 150 medewerkers in Nederland eind vorig jaar 742.000 vaste aansluitingen, 1.350.000 mobiele aansluitingen en 343.000 internetaansluitingen omvatte. Gezamenlijk zijn deze sectoren goed voor een jaaromzet van ruim 1,2 miljard euro.

Meer informatie

Het onderzoek van Voiceworks wordt samengevat in een infographic. Deze kan hier worden gedownload (e-mailadres vereist).

Bron: Voiceworks