ACM pakt malafide gebruik 0900-nummers aan

Telecomtoezichthouder ACM heeft onlangs een groot aantal 0900-nummers buiten gebruik gesteld vanwege oneigenlijk gebruik van deze betaalde informatienummers. De toezichthouder geeft hiermee gevolg aan strengere regelgeving die in december 2017 is ingegaan.

Volgens de toezichthouder zijn onlangs 22 0900-nummers van negen verschillende bedrijven buiten gebruik gesteld omdat deze nummers oneigenlijk werden gebruikt. Zo werd een aantal van deze betaalde informatienummers gebruikt voor het aanbieden van dure doorschakeldiensten met een tarief per minuut. Dit is volgens regelgeving voor 0900-nummers verboden. Ook moesten bellers een tarief betalen terwijl er helemaal geen diensten werden geleverd.

Onderzoek naar misbruik

De ACM is dit voorjaar een onderzoek gestart naar het juiste gebruik van betaalde informatienummers. Bij een eerste controle, op basis van concrete signalen van consumenten, voldeden dus 22 nummers niet aan de wet- en regelgeving. De ACM heeft deze nummers direct uit de lucht gehaald om verdere financiële schade voor consumenten te voorkomen. Na nader onderzoek heeft de ACM de informatienummers formeel ingetrokken. De nummergebruikers kunnen deze nummers hierdoor in de toekomst niet meer gebruiken.

Regelgeving 0900-nummers

Sinds december 2017 gelden er strengere regels voor het gebruik van de betaalde 0900-, 0906- en 0909-informatienummers De ACM heeft destijds nummerhouders en nummergebruikers hierover geïnformeerd en controles aangekondigd. De toezichthouder constateert dat nummerhouders en nummergebruikers hun werkwijze en tarieven hebben aangepast, maar dat de regels in een aantal gevallen toch nog worden overtreden. Handhaving blijft daarom noodzakelijk. “Misbruik van betaalde informatienummers is een kwalijke zaak. De ACM gaat de komende tijd extra controleren of 0900-nummers wel voor de juiste activiteiten  worden ingezet”, aldus waarneemd voorzitter Henk Don van de ACM.

Bron: ACM