Brancheorganisaties Nederlandse breedbandsector verenigen zich

Drie brancheorganisaties, fiberSociety, NLConnect en Vefica, voor bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen, onderhouden, exploiteren, toeleveren of via deze netwerken diensten aanbieden, gaan gezamenlijk verder onder de naam Nlconnect.

De samengevoegde branchevereniging wil werk gaan maken van de Gigabit society die Nederland moet krijgen. Volgens NLconnect staat Nederland wereldwijd bovenaan als breedbandland, maar dreigt het haar voorsprong te verliezen. De branchevereniging wil dat ons land haar huidige positie behoudt en verder uitbouwt door ervoor te zorgen dat alle Nederlanders en ieder Nederlands bedrijf de beschikking krijgt over toekomstvaste breedbandverbindingen. “Een hoogwaardige breedband-infrastructuur en digitale toepassingen zijn van levensbelang voor onze maatschappij en de zich snel ontwikkelende digitale economie. We willen dat er overal in ons land uitmuntende connectiviteit is. Onze leden verwezenlijken dat en daarbij speelt glasvezel als drager natuurlijk een centrale rol”, zegt directeur Mathieu Andriessen van de verse brancheorganisatie in een commentaar.

Over NLconnect

NLconnect heeft bij de start ruim 60 leden en bevordert innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in de breedbandsector. Ook behartigt zij de gedeelde belangen bij stakeholders en streeft zij naar innovatie en een gezonde marktwerking in alle segmenten van de breedbandketen. Het bestuur van de brancheorganisatie voor de breedbandsector wordt gevormd door voorzitter Gerlas van den Hoven van Genexis, secretaris Hans Burgs van DELTA, penningmeester Rob van Essell van Teleste.

Bron: NLconnect