[MWC] Zetacom en Xelion gaan samen innovatieve oplossingen bieden voor de zorg- en verpleegsector

Zetacom en Xelion gaan samen communicatieoplossingen leveren aan zorg -en verpleegorganisaties. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de marketing en verkoop, maar ook tot investeringen in technologische innovaties.

De tijdens MWC 2018 in Barcelona gesloten samenwerking is een gevolg van de wens van beide organisaties om meer oplossingen te kunnen bieden aan zorgorganisaties. Als ICT-integrator zoekt Zetacom voortdurend naar nieuwe ICT-oplossingen om beter invulling te kunnen geven aan actuele vragen rond zorg en verpleging. Met de mobile apps van Xelion wordt het mogelijk om ambulante medewerkers makkelijker en zonder administratieve rompslomp te laten communiceren met cliënten en collega’s. Als leverancier van zakelijke communicatieoplossingen heeft Xelion de afgelopen jaren een nieuwe generatie mobiele apps ontwikkeld waardoor het mogelijk is om zakelijke communicatie makkelijker te organiseren. Naast chat en telefonie is het voor zorgmedewerkers ook mogelijk om roosters in te zien, beschikbaarheid in wijkteams eenvoudig aan te passen en privé en zakelijk te scheiden. De apps zijn eenvoudig te installeren en eindgebruikers worden niet verplicht om van mobiele provider te wisselen.

Concrete samenwerking

Vanwege de grote behoefte aan eenvoudige, laagdrempelige apps gericht op zorgcommunicatie, gaan beide bedrijven binnen de samenwerking onderzoeken hoe de bestaande mobiele app van Xelion verder kan worden uitgebreid met nieuwe functies zoals alarmering en uitgebreidere roosteropties. “Zetacom is een Connecting Care programma gestart. Het doel daarvan is om onze kennis van de zorgmarkt en over oplossingen die zorgmedewerkers nodig hebben om hun werk optimaal uit te voeren, om te zetten in betere producten. Met de technische innovatiekracht van Xelion kunnen we samen een nog krachtiger product aanbieden voor de thuiszorgmarkt”, zegt CEO Dick Dompeling van Zetacom. Aangezien Xelion in Nederland over een R&D-tam beschikt, zullen toekomstige gebruikers nauw worden betrokken bij het realiseren en implementeren van de nieuwe innovaties.

Bron: Zetacom  , Xelion