Onderzoek: Gesloten VPN meest populair onder zakelijke eindgebruikers

Bedrijven gebruiken vanwege veiligheidsoverwegingen het liefst beveiligde VPN-verbindingen in plaats van open VPN voor de verbindingen tussen hun kantoren. Dit stellen onderzoekers van Panteia in opdracht van toezichthouder ACM.

In hun rapport voor de toezichthouder, als onderdeel van het recent gepubliceerde ontwerp marktbesluit voor wholesale-toegang tot vaste netwerken, onderzochten de consultants bij zakelijke eindgebruikers in hoeverre open VPN’s voor hen een alternatief zijn voor gesloten VPN’s. Bedrijven gebruiken VPN-verbindingen om hun netwerken tussen kantoren te verbinden, maar ook voor andere toepassingen. Zo worden, aldus het onderzoek, gesloten VPN’s vooral ingezet voor beveiliging, data, e-mail, interne telefonie, videoconferencing en PIN-diensten. Open VPN’s worden vaak gebruikt voor e-mail, data, remote desktop, interne telefonie, videoconferencing en eveneens PIN-diensten.

Conclusies gesloten VPN

Uit de resultaten hebben de onderzoekers een aantal conclusies voor het gebruik van gesloten VPN-verbindingen kunnen trekken. Gesloten VPN’s worden, zo geven de respondenten aan, vooral gebruikt voor data, e-mail en beveiliging. De veruit belangrijkste reden voor het gebruik van een gesloten VPN in plaats van een open VPN is veiligheid. Verder had een beperkt deel van de respondenten voor de gesloten VPN een huurlijn of een open VPN. De belangrijkste reden om over te stappen van een open VPN naar een gesloten VPN was veiligheid. Voor de verschillende toepassingen wordt open VPN slechts in beperkte mate gezien als een alternatief voor gesloten VPN, vooral voor beveiliging en voor data.

Open VPN

In het onderzoek concluderen de experts dat de belangrijkste reden om open VPN niet te zien als alternatief voor gesloten VPN is voor vrijwel alle toepassingen de veiligheid. Alleen bij videoconferencing is de belangrijkste reden de up- en downloadcapaciteit. De respondenten op in het onderzoek van Panteia overwegen slechts in beperkte mate om met een gesloten VPN over te stappen naar een open VPN. De belangrijkste reden om dit niet te overwegen is wederom veiligheid. Wel geven de ondervraagden aan dat zij weinig zicht hebben op de kosten van de gesloten VPN en eventuele besparingen bij een overstap naar open VPN. Kosten zijn kennelijk niet het belangrijkste issue bij de keuze tussen gesloten en open VPN.

Overall kan worden geconcludeerd, aldus Panteia in het onderzoek, dat het veiligheidsaspect de reden is dat open VPN over het algemeen niet gezien wordt als substituut voor gesloten VPN.

Bron: Panteia/Autoriteit Consument & Markt (ACM)