ACM: Mobiel dataverbruik neemt toe door nieuwe abonnementen

Nieuwe unlimited mobiele abonnementen zorgen ervoor dat Nederlanders steeds meer mobiele data zijn gaan verbruiken in de eerste helft van het afgelopen jaar 2017. Daarnaast groeide de vast-mobiele bundeling. Dit stellen de onderzoekers van telecomtoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) in marktoverzicht Telecommonitor.

In de Telecommonitor over de eerste helft van afgelopen jaar komen de onderzoekers tot de conclusie dat de introductie van ‘unlimited data’ mobiele abonnementen in januari 2017 en mei 2017 er een versnelde groei heeft plaatsgevonden van het mobiele dataverbruik in ons land. In het tweede kwartaal van 2017 was het mobiele dataverbruik gestegen tot 77 miljard MB. In Q1 2017 was dit nog 61 miljard MB.

Telecommonitor
Bron: ACM

In totaal steeg het Nederlandse mobiele dataverbruik dus met 25 procent. De onderzoekers leiden verder af dat unlimited data-abonnementen de concurrentie in de mobiele sector waarschijnlijk versterken. In H1 2017 daalde het marktaandeel mobiel datagebruik van marktleider KPN van 40-45 naar 30-35 procent, terwijl dat van T-Mobile toenam van 20-25 naar 25-30 procent.  De ACM constateerde dat eind juni 2017 er 25,65 miljoen mobiele aansluitingen in Nederland waren, inclusief 3,6 miljoen M2M-aansluitingen en 939.000 data-only simkaarten. De vier grote mobiele operators hadden op dat moment gezamenlijk 13 miljoen eindgebruikers met een abonnement en ruim 3,2 miljoen prepaid-eindgebruikers. Alle MVNO’s hebben volgens de nu gepubliceerde Telecommonitor samen 4,9 miljoen eindgebruikers.

Groei vast-mobiele bundeling

Telecommonitor
Bron: ACM

Een tweede belangrijke constatering van de ACM in haar halfjaarlijkse marktoverzicht is dat in H1 2017 de populariteit van vast-mobiele bundels, abonnementen die vaste breedbanddiensten als internet, televisie en/of vaste telefonie combine met mobiele diensten in één pakket combineren, weer is toegenomen.  Begin 2017 werden ongeveer 1 miljoen vast-mobiele bundels afgenomen. Halverwege 2017 is dit aantal bijna verdubbeld naar 1,8 miljoen. De ACM ziet als voornaamste reden van deze stijging dat aanbieder VodafoneZiggo in het eerste kwartaal 2017 ook vast-mobiele bundels heeft geïntroduceerd.

Effecten bundeling

De toezichthouder keek tevens naar de effecten van deze populariteit voor de onderlinge concurrentie tussen aanbieders. In juli 2017 concludeerde de ACM  dat er voorlopig voldoende concurrentie is op de telecommarkt ondanks de bundeling van telecomproducten in één pakket. Wel werd geconstateerd dat er naast voordelen voor eindgebruikers ook risico’s aan bundeling zijn verbonden. Zo kan overstappen moeilijker worden wanneer aanbieders steeds meer exclusieve content aan bundels toevoegen. Daarnaast kan vast-mobiele bundeling nadelig uitpakken voor kleine aanbieders, waardoor het risico bestaat dat deze van de markt verdwijnen. Voor gezonde concurrentie is het belangrijk dat er ook kleinere telecomaanbieders blijven met scherpe tarieven. Voor deze aanbieders is het zeer belangrijk dat zij gereguleerde toegang hebben tot een vast netwerk. De ACM onderzoekt op dit moment welke regulering de komende jaren nodig is om te zorgen voor behoud van voldoende concurrentie. Dit onderzoek wordt binnenkort afgerond waarna een ontwerpbesluit wordt gepubliceerd.

Bron: ACM