IT-aanbestedingsorganisatie KING wordt VNG Realisatie

De IT-aanbestedingsorganisatie voor Nederlandse gemeenten, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) verandert per 1 januari 2018 haar naam in VNG Realisatie.

De aanbestedingsorganisatie ondersteunt Nederlandse gemeenten bij hun informatievoorziening en digitale dienstverlening en is onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de nieuwe naam wil de VNG gemeenten meer ondersteuning op digitaal gebied geven door gezamenlijke uitvoering, naast de al bestaande dienstverlening op het gebied van belangenbehartiging, beleid en werkgeverszaken. VNG Realisatie moet dit proces verder gaan versterken.

Bestaande projecten

Alle bestaande werkzaamheden en projecten van KING worden volgend jaar gewoon voortgezet binnen VNG Realisatie. Deze organisatie zal zich naast op de ondersteuning van gemeenten op het gebied van informatie en dienstverlening ook richten op andere werkvelden van gemeenten, zoals medebewindstaken.

Bron: KING