Tip de redactie

De redactie houdt vanzelfsprekend zo goed mogelijk bij wat er allemaal in de markt gebeurt. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn en we zijn u dan ook erkentelijk wanneer u de redactie met nieuwtjes, tips, functiewisselingen of zakelijke adviezen wilt helpen om onze lezers een nóg vollediger beeld van onze branche te geven. Uw tips zijn van harte welkom op redactie@channelconnect.nl en worden na beoordeling op relevantie en/of betamelijkheid op de website geplaatst. Zie de spelregels voor aanmelding en plaatsing hieronder.

Spelregels:

  • de redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een inzending niet te plaatsen
  • het IP-adres van de inzender wordt gelogd, maar niet openbaar gemaakt
  • door het inzenden van uw bijdrage verleent u ChannelConnect automatisch toestemming tot publicatie