Avaya heeft nieuw partnerprogramma

Communicatiespecialist Avaya heeft zijn partnerprogramma vernieuwd zodat partners meer succes kunnen boeken met de verkoop van software en services, en ruimere vergoedingen kunnen incasseren door de klant extra aandacht te geven en concrete meerwaarde te bieden. Het nieuwe programma – Avaya EdgeSM – is voor beide partijen lucratiever en zorgt ervoor dat partners de expertise in huis hebben om klanten de innovatieve oplossingen te bieden die ze in de snel voortschrijdende digitale wereld nodig hebben.


“De kracht van een programma ligt in de bijdrage aan het succes van onze partners en de waardering voor de unieke bekwaamheid van die partners bij het bedienen van de klanten”, zegt Ronald Hoeijenbos, Regional Channel Director Avaya.”Dat betekent dat het programma niet alleen een sterk raamwerk maar ook flexibel moet zijn, met focus op de meest essentiële eisen. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe Avaya Edge programma dat doet en onze partners in staat stelt verdere groei te realiseren en mee te veranderen met de markt en Avaya.”

Kernonderdelen van het Edge-programma zijn:
  • Vereenvoudigde opzet: Versoepelde eisen en een nieuw niveau verminderen de complexiteit en overhead voor de partner. Zo beperkt Avaya Edge de tijd die gemoeid is met het invoeren van credentials tot bijna de helft, terwijl de partnerinspanningen voor het bijhouden van de co-delivery performance met 56% zijn teruggebracht.
  • Hogere vergoeding: Partners ontvangen nu compensatie over een breder scala aan omzet, niet alleen over hardware/productverkopen, maar ook over terugkerende software en services. Bovendien zullen nieuwe incentives partners belonen voor prestaties op een aantal strategische domeinen, zoals klantwaarde, groei en inzet van nieuwe producten.
  • Flexibiliteit: Het nieuwe programma is beter afgestemd op de voortdurende veranderingen in de sector, bij klanten en de partners zelf. Er komen vijf partnertracks, afgestemd op de go-to-marketmodellen van partners, waarbij de omzetdoelen en beloningen worden vastgesteld per track en geografische regio.

“De communicatiesector beweegt van hardware naar een meer software-georiënteerde benadering”, legt Melvin Harmsen, Managing Director Avaya Nederland, uit. “Vendors die indirecte kanalen gebruiken als belangrijkste marktroute, moeten hun partners helpen zich te heroriënteren op de nieuwe behoeften van hun klanten. Avaya’s nieuwe Edge programma is daar een voorbeeld van; het helpt partners om in te spelen op de veranderingen in de sector, slagvaardig te reageren op feedback van klanten, om zo hun eigen programma’s uit te bouwen. Kortom, deze aanpak vergroot het vermogen van de partners van Avaya om zich te onderscheiden in de markt.”

Het nieuwe programma is sinds 1 oktober van kracht. In de overgangsperiode worden bestaande authorized partners beoordeeld volgens de regels van zowel het oude als het nieuwe programma. Als daarbij sprake is van niveauverschillen, dan geldt de eerste zes maanden het hoogste niveau.

Meer informatie: www.avaya.com