Gebruik vaste telefoon wordt steeds minder in Nederland

Het gebruik van de vaste telefoon door consumenten blijft in Nederland dalen. Dit stellen de marktonderzoekers van Telecompaper in een recent onderzoek. Dit geldt voor zowel dagelijks als wekelijks gebruik.

In hun Telecom Consumer Insights-onderzoek over het derde kwartaal van 2017 stellen de marktspecialisten dat nog slechts 22 procent van ondervraagde Nederlanders nog dagelijks een vaste telefoon gebruikt. In dezelfde periode van 2016 lag dit percentage nog op 25 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat 54 procent wekelijks nog belt via een vaste telefoon. Eind 2012 gebruikte zelfs nog 80 procent van de Nederlanders minimaal één keer per week de vaste lijn. De helft van deze groep deed dat zelfs nog dagelijks. Sindsdien is het wekelijks gebruik aan het afnemen. De grootste daling vond het afgelopen jaar plaats met een afname van 8 procentpunt.

Totaal aantal vaste lijnen

Verder komt uit het onderzoek van Telecompaper naar voren het aantal mensen dat aangeeft geen actieve beller te zijn, duidelijk te zijn toegenomen van 15 procent in 2016 naar 20 procent in 2017. Vergeleken met voorgaande jaren is dit de grootste stijging. In het derde kwartaal van afgelopen jaar daalde in Nederland in totaal het aantal vaste lijnen met 1 procent naar een totaal van 6,16 miljoen lijnen. In periode 2012-2015 was er een opleving door de sterk toenemende populariteit van multiplay-pakketten. Sinds eind 2015 is het aantal vaste lijnen opnieuw gestaag gaan dalen, zo besluiten de specialisten hun onderzoek.

Bron: Telecompaper