Omzetgroei voor Detron

ICT-dienstverlener Detron heeft in het eerste halfjaar van 2016 een omzet van 52,5 miljoen euro gerealiseerd, een stijging van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De brutomarge steeg van 25,6 miljoen euro in 2015 naar 26,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2016, een plusje van 1,5 procent. De bedrijfswinst (EBITDA) vóór eenmalige lasten kwam uit op 3,7 miljoen euro, een stijging van 48 procent op jaarbasis.

De hogere resultaten zijn uitsluitend het gevolg van autonome groei. Eind vorig jaar scherpte de dienstverlener haar strategie aan en zet meer dan ooit in op een klantgerichte aanpak.

Detron verwacht veel van ‘In Control’, een nieuwe en unieke dienst die het bedrijf samen met IBM heeft ontwikkeld en geïntroduceerd. In Control geeft klanten met één tool volledige regie en controle over IT en telecom eindpoints, zoals desktops, laptops, MacBooks, smartphones en tablets en de bijbehorende besturingssystemen, waaronder Windows, iOS, Android en Linux. Juist de devices waren tot nu toe niet altijd goed en volledig te beheren

Meer informatie over de resultaten is te vinden in het halfjaarbericht 2016, dat is te downloaden op www.detron.nl