EZK: Overnames in Nederlandse telecomsector krijgen meldingplicht

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt met een wetsvoorstel dat binnenkort partijen verplicht melding te doen van een overname in de Nederlandse telecomsector. Dit ter waarborging van de vitale Nederlandse infrastructuur.

Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit vooraf melden aan het ministerie van EZK. Het gaat hierbij om het verkrijgen van invloed op bedrijven van vitaal belang zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters. Dit staat in het Wetsvoorstel Ongewenste zeggenschap telecommunicatie dat staatssecretaris Mona Keijzer onlangs naar de Raad van State heeft gestuurd. Naar aanleiding van de meldingen kunnen overnames in deze sector worden verboden of teruggedraaid als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld als de dienstverlening onbetrouwbaar wordt of uitval van voorzieningen dreigt.

Dwingend algemeen belang

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van mobiele-, vaste telefonie en internet. Ook bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en certificeringdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur in Nederland. In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen toegestaan is bij redenen van dwingend algemeen belang, onder meer als de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is. “Als internet, dataverkeer en telefonie niet goed werken, raakt het openbare leven ontwricht. Consumenten en ondernemers leiden bovendien economische schade. Nederland heeft veel profijt van een open economie. Maar het kabinet wil verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen. Daarom bescherm ik deze vitale sector en voer een meldplicht in. Dit is een vorm van actieve goedkeuring van belangrijke overnames die ook in het Regeerakkoord is afgesproken”, zegt staatssecretaris Keijzer in ene commentaar. Het kabinet verwacht de Wet na de zomer van 2018 in te dienen voor behandeling in de Tweede Kamer.

Overige vitale bedrijfssectoren

Het voorgenomen wetsvoorstel past in een bredere aanpak van het kabinet voor Nederlandse vitale bedrijfssectoren. Zo mogen beheerders van elektriciteits-, gas en drinkwaternetten alleen in publiek eigendom zijn. In andere sectoren zoals telecom is nu door regulering goede dienstverlening en voldoende concurrentie door private bedrijven georganiseerd. Het kabinet onderzoekt op dit moment of de bescherming van de vitale sectoren voldoende is. Deze analyse vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is dit jaar gereed. Het ministerie van EZK bekijkt verder ook de continuïteit in andere, niet-vitale bedrijfssectoren.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)