DINL spreekbuis van Nederlandse digitale-infrastructuursector

De stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is vanaf vandaag de spreekbuis van- en het aanspreekpunt voor de Nederlandse digitale-infrastructuursector. DINL is een initiatief van AMS-IX, DHPA, ISPConnect, NLnet, SIDN en SURFnet. De betrokken partijen hebben zich ten doel gesteld de economische groei in Nederland te stimuleren door de online economie veilig en betrouwbaar te faciliteren.

DINL verbindt de aanbieders van digitale infrastructuur in Nederland: datacenters, de hosting en cloud computing industrie, telecom voor de digitale-infrastructuursector en internetconnectiviteit. Ook is er voldoende ruimte voor stichtingen en verenigingen die de sector faciliteren.

Naast voorlichting aan overheid, media en bedrijfsleven zal DINL bijdragen aan thema’s en discussies die gerelateerd zijn aan de groei van de online economie. Waaronder onderwijs, informatieveiligheid en het bestrijden van cybercrime. Het bestuur van de nieuw opgerichte stichting bestaat uit de vertegenwoordigers van de eerder genoemde zes aangesloten organisaties. De directie wordt gevoerd door DHPA-directeur Michiel Steltman.

De verwachting is dat in 2015 andere organisaties die actief zijn in deze sector aansluiting zullen vinden. De stichting zoekt actief de samenwerking op met andere stakeholders in de sector.