Fiber Carrier Association: Rijksoverheid moet regie nemen

Andrew van der Haar, directeur Fiber Carrier Association

De Nederlandse economische groei is steeds afhankelijker van goede verbindingen om digitale bedrijvigheid en digitaal consumeren te faciliteren. De Fiber Carrier Association spant zich in deze connectiviteit op basis van glasvezel verder te verbeteren. “Connectiviteit is net zo belangrijks als gas, water en licht”, aldus Andrew van der Haar.

 

“Goede connectiviteit is een noodzakelijke voorwaarde om de huidige snelle groei van de digitale economie ook in de toekomst voort te kunnen zetten”, zegt directeur Andrew van der Haar van de Fiber Carrier Association (FCA). “De FCA ziet dat er op dat punt nog veel verbeteringen zijn te behalen. Want hoewel we in Nederland uitstekende core netwerken hebben en ook goed geconnecteerd zijn met zowel het Europese vasteland, zoals de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten, zijn er binnen de landsgrenzen nog gebieden die het moeten doen met verbindingen die amper 10 Mbps halen. Het gaat dan niet alleen om de zogenaamde ‘buitengebieden’ maar soms ook om meer verstedelijkte kernen.”

‘Ambitieuze overheid is hoog tijd’

Van der Haar spreekt liever over kern- en niet-kerngebieden om onderscheid te maken tussen dicht- en dunbevolkte gebieden. Volgens Van der Haar is connectiviteit inmiddels net zo belangrijk als gas, water en licht en moet het ook als zodanig worden benaderd. “We zien met alle andere belangrijke infrastructuren dat de overheid een sturende rol op zich heeft genomen om er voor te zorgen dat nagenoeg ieder huishouden in Nederland er gebruik van kan maken. Wie nu een huis koopt in een gebied buiten de kern verwacht dat daar aansluitingen zijn op het gas-, water- en elektriciteitsnet. Voor glasvezel zou dit niet anders moeten zijn.”

Regierol overheid

ChannelConnect-Fiber-Carrier-Association-Andrew-van-der-Haar
Andrew van der Haar

Pleit hij dan voor meer overheidsinmenging in de markt? Niet per definitie. “Nederland loopt voorop in digitale connectiviteit. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan kennisontwikkeling en -deling de afgelopen decennia, mede op initiatief van de overheid. In het kader van de brede uitrol van breedbandinternet en glasvezel is de kennis ruimschoots aanwezig, zoals bij, maar niet uitsluitend, de Fiber Carrier Association. Wat wij graag willen is dat de rijksoverheid een regierol neemt en zowel vraag als expertise bij elkaar brengt en tegelijkertijd stimuleert dat de aanleg van breedbandig internet zo min mogelijk hinder ondervindt van wet- en regelgeving. De FCA biedt daar graag ondersteuning in. Ons recent gepubliceerde rapport Nederland op Glasvezel kan daarbij als kennisdocument en
leidraad fungeren.”

Het rapport waar Van der Haar naar refereert, is de eerste uit een jaarlijks terugkerende reeks publicaties. Het rapport is bedoeld om vinger aan de pols te houden bij ontwikkeling van de uitrol van glasvezel en stakeholders te voorzien van actuele informatie hierover. “Het is goed dat de Nederlandse overheid ambitieus is, dat zijn wij ook. Het is nu dan ook hoog tijd om echt werk te gaan maken van volledig landelijke dekking van glasvezel. Alle lichten staan op groen”, besluit de directeur van de FCA.

ChannelConnect-Fiber-Carrier-Association-Contactinformatie

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF