Merendeel x-86 servers geoutsourced

De dalende lijn in het aantal locaties dat x86-servers on-premise heeft draaien zet zich verder voort. In 2011 lag het percentage nog boven de 90 procent, maar in de afgelopen jaren is dat in rap tempo gedaald.

In 2013 had 73 procent van de locaties lokaal draaiende servers, in 2017 is dat verder gedaald naar 56 procent. Dat is een van de uitkomsten van een door Computer Profile uitgevoerd onderzoek naar de x-86 serverpopulatie bij Nederlandse bedrijven met meer dan 50 medewerkers.

De algemene daling van het aantal servers is goed te verklaren. Vooral in het publieke domein en bij multinationals is de laatste jaren relatief vaak sprake van consolidaties naar datacenters en shared service centers. De afgelopen vijf jaar is het percentage bedrijfsvestigingen dat aangeeft (een deel van) het serverpark te hebben geoutsourced gestegen van ruim 16 procent in 2011 naar de huidige 59 procent.

HPE is met ruim 62 procent de meest in het oog springende partij als het gaat om x86-servers. Ook in het publieke segment en bij bedrijven met 50-250 medewerkers is het aandeel van HPE hoog, respectievelijk 66 en 62 procent. De concurrentie, met vooroplopend Dell, gevolgd door Lenovo, Cisco en Fujitsu, weet na HPE de grootste aandelen te verwerven bij national enterprises en multinationals.

Dell heeft in de installed base een aandeel van een kwart van de x86-servers. Haar aandeel is met bijna 30 procent het grootst bij multinationals. Lenovo is de nummer drie op het gebied van x86-servers. Circa 6 procent van deze servers betreft een Lenovo/IBM-systeem. Het aandeel van Fujitsu beperkt zich tot nauwelijks 1 procent. De marktaandelen van de vier grootste vendoren zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, behalve in het geval van Cisco. Daar is wel een groei te zien in het marktaandeel. Vanaf 2010 tot nu schommelt het aandeel van HPE tussen de 59 en 65 procent, van Dell tussen de 22 en 25 procent en van IBM/Lenovo tussen de 6 en 8 procent.

Het onderzoek werd samengesteld op basis van circa 5.800 interviews met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van serversystemen. Meer informatie: www.computerprofile.com