Fujitsu introduceert dienst voor 360° deep dive-analyses van blockchain use cases

Fujitsu lanceert een nieuwe dienst die de ontwikkeling van blockchain-oplossingen versnelt. De 360° deep dive-analyses van blockchain use cases test de haalbaarheid en identificeert potentiele applicatie-onderdelen voor de bouw van een applicatie.

Daarna onderzoekt het de risico’s en valkuilen in de use case en geeft advies om deze zoveel mogelijk te beperken. Blockchain kan veel invloed hebben op bestaande bedrijfsmodellen en zorgt daarnaast voor nieuwe dankzij de gesloten manier waarop transacties verwerkt worden. Veel blockchain-oplossingen lukt het echter niet de stap te zetten van potentiële use cases naar de daadwerkelijke ingebruikname van het product, dienst of oplossing.

Door onafhankelijke analyses en -advies van blockchain-experts biedt Fujitsu met zijn nieuwe dienst een oplossing voor deze zwakke plek in de ontwikkeling van dit soort oplossingen. Klanten hebben toegang tot zakelijke en juridische context, algemene architectuur en een blockchaincode-controle. Daarnaast krijgen gefaalde blockchain-projecten dankzij nieuwe codes een tweede kans.

De analyse bestaat uit vier fases: Workshop, Beoordeling, Rapport en Levering. In elke fase worden agile project-managementtechnieken toegepast. Tijdens de eerste workshop wordt elke potentiële use case in detail onderzocht. In de onderzoeks- en beoordelingsfase onderzoeken experts in gemiddeld vijf dagen alle aspecten van de potentiële ontwikkeling, van de applicatie en bedrijfsarchitectuur tot het slimme contract en de frontend-code. Alle bevindingen worden verzameld in een beheerrapport, waarin ook aanbevelingen worden gedaan voor het design en de dimensionering van de use case. Ten slotte wordt het rapport aan de klant aangeboden. Naast een grondige analyse van elk aspect worden in het rapport ook aanbevelingen en gedetailleerde vervolgstappen.

“Co-creatie zit in ons DNA”, zegt Frederik de Breuck, directeur van Fujitsu’s Blockchain Innovation Center. “Met klanten werken we nauw samen om gebreken, valkuilen en potentiële risico’s voor iedere individuele use case te identificeren. Met tactische en strategische begeleiding proberen we niet alleen het algemene risico te verlagen, maar ook de plannen van klanten om te zetten in daadwerkelijke acties. Dankzij onze expertise op het gebied van blockchain, kan iedere use case die niet aan de gestelde eisen voldoet in een vroeg stadium worden afgebroken of juist nieuw leven worden ingeblazen.”

Meer informatie: www.fujitsu.com