Colofon

Het Security Dossier is een productie van Sellair BV, uitgever van o.a. Distributeurs Dossier, Datacenter & Cloud Dossier, Dutch Datacenter Guide, VoIP en UC&C Dossier en ISPToday.

ADRES

Sellair BV
Arendstraat 41
1223 RE Hilversum
Postbus 145
1400 AC Bussum

Telefoon: +31 (0)35 642 3000
www.sellair.nl
info@sellair.nl

BLADMANAGER
Eric Luteijn

REDACTIE & MEDEWERKERS
Pim Hilferink (Hoofdredacteur)
Ferry Waterkamp
Dirkjan van Ittersum
Michiel van Blommestein
Rashid Niamat
Dick Schievels

VORMGEVING & DTP
Soelastrie bv, Ruby Klip
ruby@soelastrie.nl

PROJECTMANAGER
Laurens Koetsier

WEBREDACTEUR
Pim Hilferink

EVENT MANAGER
Anna Kocks

MARKETING, SALES & EXPLOITATIE
Sellair BV
eric.luteijn@sellair.nl
laurens.koetsier@sellair.nl
jan.erber@sellair.nl
rick.vos@sellair.nl
niels.dekker@sellair.nl

PRIJS
Losse verkoop € 49,- per stuk exclusief BTW.

DISTRIBUTIE
Het Security Dossier wordt in controlled circulation op naam verzonden naar een marktdekkende selectie van directieleden, hoger management en middenkader en de Nederlandse ICT-sector.

OPLAGE
12.000 stuks

DRUK
GrafiServices, Utrecht

Het Security Dossier is een uitgave van Sellair BV.

Het Security Dossier mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Het Security Dossier is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Het Security Dossier is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Het Security Dossier behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.