Donorregister meldt datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Het Donorregister heeft een datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De organisatie is twee harde schijven kwijt waarop persoonsgegevens stonden van een onbekend aantal Nederlanders.

Vier jaar geleden zijn papieren donorregistraties gedigitaliseerd. Van deze gedigitaliseerde formulieren is een reservekopie gemaakt op twee harde schijven. In 2016 zijn deze schijven voor het laatst gebruikt. De harde schijven moesten vernietigd worden, maar bleken niet meer aanwezig te zijn in de kluis.

Het gaat om de registraties van mensen die hun keuze hebben ingevuld of veranderd in de periode van februari 1998 tot en met juni 2010 en dit met een papieren formulier hebben gedaan. 

De gegevens die op de harde schijven stonden zijn, waren naam- en adresgegevens, de keuze over orgaandonatie, handtekening en burgerservicenummer of administratief nummer van de basisregistratie van de gemeente. Toch wordt het risico op misbruik van de gegevens als ‘beperkt’ ingeschat omdat het niet gaat om kopieën van identiteitsbewijzen, financiële gegevens of (DigiD) inlogcodes.

Volgens het Donorregister zijn er geen signalen dat onbevoegden kennis hebben genomen van de gegevens op de harde schijven. Wel betreurt het Donorregister dat er onzorgvuldig is omgegaan met de gegevens en de persoonlijke keuze over orgaandonatie.