Meldingen over datalekken blijven stijgen

Het aantal meldingen over datalekken blijft maar stijgen in Nederland. Vorig jaar werden bijna 27.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het aantal datalekmeldingen ligt daarmee 29% hoger dan in 2018. De stijging is te verklaren doordat organisatie zich meer bewust worden van de meldplicht datalekken. Maar de AP ziet door tips en klachten die zij ontvangt dat niet alle meldplichtige datalekken door organisaties worden gemeld.

In 2019 zijn 28 onderzoeken gestart bij organisaties die (mogelijk) een datalek hadden moeten melden aan de AP en/of de betrokken personen en dat niet of te laat hebben gedaan. Per geval wordt bekeken of, en zo ja, welke actie of sanctie passend is, zo meldt de AP zelf.

Opvallend is verder dat er in een jaar tijd 25% meer meldingen over datalekken binnenkwamen die veroorzaakt waren door hacking, phishing of malware-incidenten Vooral grotere organisaties, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken hier doelwit van.