Amsterdam zet taskforce in om veilige digitale stad te worden

De gemeente Amsterdam gaat bewoners en bedrijven helpen bij het verbeteren van de digitale veiligheid. Er komt een taskforce dat Amsterdammers moeten helpen de weerbaarheid te verhogen. 

De hoofdstad kwam onlangs voor het eerst met een digitaal veiligheidsbeeld. Het blijkt dat digitale dreigingen toenemen. Dat gaat van online pesten tot het hacken van vitale systemen.

“Amsterdam doet het goed in vergelijking met veel andere steden in binnen- en buitenland. Maar snelle digitale ontwikkelingen dwingen ons om constant alert te zijn. Een stad die open staat voor nieuwe technologie, moet ook een stevig antwoord hebben op cybercriminaliteit en onvoorziene uitval,” laat burgemeester Halsema weten.

De taskforce krijgt een breed takenpakket en richt zich onder meer op individuen, bedrijfsleven en vitale infrastructuur. Onder jongeren is vooral cyberpesten een probleem. In samenwerking met maatschappelijk organisaties moet de taskforce digitale bewustwording stimuleren. Hacking, koop- en verkoopfraude zijn cybercrimes waar zo’n 11 procent van de Amsterdammers jaarlijks slachtoffer van worden. Een ander veel genoemd risico zijn Internet of Things (IoT)-apparaten die op internet zijn aangesloten.

Bedrijven krijgen jaarlijks te maken met ongeveer 600 miljoen euro schade per jaar door cybercrime. Vooral in het Midden en Kleinbedrijf en in de zorg is het risico groot door een laag bewustzijn van risico’s en een relatieve achterstand in digitale vaardigheden. Bewustwordingscampagnes moeten de kennis vergroten en de weerbaarheid verhogen.

Voor de vitale infrastructuur zijn de grootste bedreigingen een langdurige verstoring van elektriciteit, sabotage van waterkeringen, scheepvaart en het verkeer op de weg. Een exact aantal incidenten is vooralsnog niet beschikbaar, maar verschillende partijen die infrastructuur beheren geven aan regelmatig aanvallen te ondervinden. Primaire verantwoordelijkheid voor deze vitale processen ligt vaak buiten de gemeente, maar samenwerking is essentieel om de weerbaarheid te vergroten.

Verder houdt de gemeente Amsterdam rekening met verstoring van systemen door bijvoorbeeld het plaatsen van ransomware en diefstal van data door cybercriminelen. Jaarlijks worden beveiligingstests en audits uitgevoerd op gemeentelijke informatiesystemen en de ICT-infrastructuur om vast te stellen of de beveiliging op orde is.

Wanneer een digitale dreiging zich manifesteert kan dat gevolgen hebben voor de openbare orde in de stad. De gemeente moet daarom met alle relevante partners in staat zijn om een cyberincident te herkennen en goed voorbereid te zijn om een cybercrisis te beheersen. De directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente is gestart met een nieuw plan van aanpak, met daarin ook aandacht voor preventie van incidenten.

De taskforce begint per direct en stelt op korte termijn een gedetailleerd actieprogramma voor de komende jaren op.