Tech Data: De mkb-markt biedt nog enorm veel kansen op security gebied

Tech Data heeft antwoord op elke security-uitdaging

In de constant evoluerende ICT-markt is het onderwerp security de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda gekomen. Waar je vroeger kon volstaan met een solide perimeterbeveiliging, hebben cloud, mobiel werken en de opkomst van IoT het landschap fundamenteel veranderd. Gebruikers, data en IT-infrastructuur moeten 24/7 en overal effectief worden beschermd en dat vraagt een geïntegreerde benadering van het security-vraagstuk.

Tech Data ziet duidelijke veranderingen binnen het vendorlandschap van security”, opent Marc van Ierland, Director Advanced Solutions Tech Data Nederland het gesprek. “De vraag naar totaaloplossingen vanuit de eindklant neemt steeds verder toe en dat heeft als gevolg dat er naast de ‘pure players’ zoals een Checkpoint of RSA – die de markt in het verleden domineerden – de afgelopen tijd steeds meer non-pure players – IBM, Cisco, VMware om er maar een paar te noemen – security aan hun portfolio toevoegen.”

Multivendor totaaloplossingen

Van Ierland vervolgt: “Ook aan de resellerkant zie je van alles gebeuren. Daar had je natuurlijk al een aantal securityspecialisten, maar tegenwoordig wordt iedere reseller door zijn klanten wel op de een of andere manier geconfronteerd met het securityvraagstuk. Daar zoeken ze dan kennis en hulp bij, en dan komen wij in beeld. Wij kunnen het beste uit beide werelden – pure players en niet pure players – aanbieden, zodat ze voor een specialistische (deel)oplossing kunnen kiezen of voor een multivendor totaaloplossing. Tech Data beschikt over alle noodzakelijke knowhow, van gedegen advies tot en met maatwerkoplossingen – ‘security by design’ – voor de diverse security issues.

‘Security is everywhere’

Thematische benadering

Marc van Ierland

“Vorig jaar hebben we al organisatiebreed de stap gezet naar een meer thematische benadering van de actuele vraagstukken in de markt. Voorheen hadden we daarbij een sterke vendor- approach, maar in onze nieuwe aanpak benaderen we een onderwerp als security meer in de breedte. Daarbij hebben we specifieke aandacht en oplossingen voor cloud, endpoint, datacenter en mobile, de vier hoofdonderdelen van onze nieuwe security practice. Van belang is ook de opkomst van ‘born-in-the- cloud’-partijen die cloud-based security- platformen aanbieden en als non-pure players toetreden tot de securitymarkt. Die ontwikkeling, in combinatie met de strengere privacywetgeving en opkomst van AI- en analyticstoepassingen, dwingen de vendoren en partners tot verdere ontwikkeling van de security oplossingen.”

Kennis, kennis, kennis

Moderne ICT-oplossingen mogen weliswaar steeds gebruikersvriendelijker zijn, de complexiteit erachter wordt alleen maar groter. Van Ierland: “Als reseller of dienstverlener gaat je rol heel wat verder dan een aantal jaren geleden. Je moet niet alleen verstand hebben van de technische kant van de producten die je inzet, maar je ook steeds meer verdiepen in de business van je klant. Kleinere partijen kunnen zich het best specialiseren op enkele onderdelen, en voor de invulling van andere aspecten de samenwerking opzoeken met een partner met complementaire kennis en vaardigheden. Op die manier kun je toch voldoen aan de wens van de klant die een totaaloplossing wil die hem ontzorgt, zodat hij zich op zijn core business kan focussen. Dat zien we steeds vaker in het veld. Voor de overdracht van kennis, via ons TD Academy-platform, staan we als vanouds klaar voor onze partners; als alternatief kunnen ze natuurlijk ook gebruikmaken van de diverse managed security services die we ook in ons portfolio hebben.”

‘Alles ‘connect’ tegenwoordig met alles en er is zeker nog een slag te maken op het gebied van securitybewustzijn’

Zinvolle kruisbestuivingen

“Een andere, recente ontwikkeling is de vraag naar nieuwe securitybena- deringen”, vervolgt Van Ierland. “Zo hebben we een aantal Apple-resellers op Cisco-security getraind en gecertificeerd. Een jaar geleden stonden we er nog niet bij stil dat we die vraag zouden krijgen. Maar het is eigenlijk een logisch gevolg van het zakelijk gebruik van de iPhone, die in veel organisaties een wezenlijk onderdeel van de IT-infrastructuur is geworden. Zo zijn we ook bezig met een traject met Trend Micro en Microsoft, waarbij onze Microsoft- en security-teams samen optrekken om Microsoft-partners te ondersteunen in specialistische endpoint-oplossingen.”

De ontwikkelingen op het gebied van multivendor-oplossingen komen ook duidelijk terug op het Security Event dat Tech Data op 10 oktober organiseerde in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. “Daar waren meer dan 200 partners aanwezig, wat voor zo’n specifiek evenement een hoge opkomst is”, zegt Van Ierland. “En waar een security-event in het verleden vrijwel exclusief gedragen en gesponsord werd door securityvendoren, zie je nu ook storage- en infrastructuurpartijen die vanuit hun positie in de datacentermarkt een duidelijk connectie willen leggen met security.”

Awareness

Van Ierland: “Alles ‘connect’ tegenwoordig met alles en met de verwachte groei van IoT-toepassingen is er zeker nog een slag te maken op het gebied van securitybewustzijn. Want hoe veilig je bedrijfsnetwerk ook mag zijn, we loggen allemaal wel eens met onze zakelijke mobiel of laptop in op de wifi op Schiphol, bij de McDonalds of Ikea. Voor je het weet pik je daar een besmetting op, die wordt doorgegeven aan het bedrijfsnetwerk zodra je daar de volgende keer weer inlogt. Van dat soort dingen moeten we ons nóg meer bewust worden. Als Amerikaans bedrijf wordt er – ook in het kader van de GDPR – intern al veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door fake phishingmails te versturen en het klikgedrag te monitoren en desgewenst bij te sturen door middel van extra trainingen. Uiteraard delen onze accountmanagers en specialisten deze interne ervaringen ook met onze klanten, zoals we met al onze activiteiten doen. Hun belang is tenslotte ook ons belang”, zo besluit Van Ierland.

Tech Data Security Solutions en Managed Services
Degelijke beveiliging is onmisbaar en een basisvoorwaarde in onze hedendaagse gedigitaliseerde wereld. Tech Data biedt een optimale mix van technologieën uit het end-to-end securityportfolio. “Wij bieden security-oplossingen en services voor cloud-, endpoint-, datacenter- en mobile omgevingen. Voor een meer gedetailleerd overzicht van onze security vendoren en oplossingen, kunt u contact opnemen met Tech Data.” Voor een preview, kijk op www.tdsecurity.nl

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Security Dossier 2019]

Lees het artikel hier in PDF