Axis: Bewaak uw bedrijf, bewaak de privacy

Bewaking en privacy staan van nature op gespannen voet met elkaar. Toch: hoe beter het publiek begrijpt op welke manieren bewaking bijdraagt aan de veiligheid, hoe meer het gebruik van bewaking op openbare plaatsen wordt geaccepteerd.

Hoewel privacy altijd een prioriteit is geweest in de bewakingsindustrie, is het publieke bewustzijn hierover gegroeid door initiatieven als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, internationaal bekend als GDPR) in Europa en FISMA in de Verenigde Staten. “Voor organisaties is het ontzettend belangrijk om te voldoen aan deze wet- en regelgeving, hun bewakingsgegevens te beveiligen en te laten zien hoe zij de privacy van bijvoorbeeld winkelend publiek en werknemers garanderen”, zegt Hessel Ruijgh, Business Development Manager Retail bij Axis Communications.

Compliant door inzet van technologie

Organisaties kunnen om verschillende redenen camera’s inzetten: van het beveiligen van de winkelvloer om diefstal te voorkomen tot het waarborgen van een goede doorstroming van bezoekers. Hoewel er regionale nuances zijn in de manier waarop organisaties moeten voldoen aan de regelgeving omtrent gegevensbeveiliging en -bewaking, is het waarborgen van privacy een universele plicht. Om die reden zijn er extra hulpmiddelen voor het vastleggen, opslaan en delen van videogegevens.

“Denk hierbij aan technologieën die helpen om de privacy van personen te beschermen, tijdens het bekijken, opnemen en exporteren van video”, leert Ruijgh. “De meest voorkomende zijn redactie (anonimiseren na opname), permanente maskering (afschermen van gedefinieerde delen van een beeld) en dynamische anonimisering. Laatstgenoemde technologie ontwikkelt zich snel en biedt steeds meer voordelen.”

Dynamische anonimisering

De onlangs geïntroduceerde AXIS Live Privacy Shield-software maakt gebruikt van deze nieuwe technologie. “Deze edge analytics-software, de enige op de markt, vergelijkt live camerabeelden om een achtergrond in te stellen en past een gedetailleerd en dynamisch transparant masker toe op veranderende gebieden. Op die manier verschijnen bewegende personen en voorwerpen als transparanten tegen een achtergrond (zie afbeelding). Gebruikers kunnen ook gebieden defi niëren waar de maskering niet wordt toegepast, bijvoorbeeld als wel een transportband met bewegende voorwerpen getoond moet worden, maar niet de medewerkers.”

Een gedetailleerd en dynamisch transparant masker wordt toegepast op veranderende gebieden

Het volledige proces verloopt volgens Ruijgh zeer snel en sluit op effectieve wijze de verzameling van persoonsgegevens uit. “Alleen bevoegde gebruikers kunnen in geval van een incident de details bekijken. Aangezien de software rechtstreeks op geselecteerde camera’s draait, zijn geen dure servers nodig, is het eenvoudig schaalbaar en hiermee bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld retail, hospitality, zorg- en onderwijsinstellingen.”

Privacybescherming als norm

Deze oplossing beschermt niet alleen het recht op privacy van individuen, het voorziet ook in de verplichting van een organisatie om de veiligheid van personen te waarborgen, constateert Ruijgh. “Bij Axis bieden wij al onze klanten de juiste begeleiding en tools om videogegevens te beveiligen en daarmee de privacy te waarborgen. Door u als organisatie bewust te zijn van uw verantwoordelijkheden, wordt verantwoord gebruik van gegevens uiteindelijk vanzelf de norm.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Security Dossier 2019]

Lees het artikel hier in PDF