‘IT-beveiliger dreigt te bezwijken onder toegenomen werkdruk’

De druk op security-professionals is zo groot dat velen er ’s nachts van wakker liggen en een deel overweegt zelfs een andere carrière. Dat stellen onderzoekers van Bitdefender in het rapport Hacked Off!.

Het dreigingslandschap wordt steeds complexer en dynamischer en dat zorgt voor grote druk voor infosec-professionals, aldus het onderzoek. Daar komt bij dat ze lijden onder incidentmoeheid. Meer dan de helft (53%) van alle meldingen van endpoint & response (EDR)-oplossingen blijkt vals alarm. Als gevolg hiervan stelt 49% van de respondenten dat hun team meldingsmoe is.

Het gebrek aan medewerkers maakt de zaken er ook niet beter op. Bijna driekwart van de respondenten is van mening dat hun organisatie door het gebrek aan resources een grotere kans loopt om getroffen te worden door cyberaanvallen. Dit percentage ligt zelfs nog hoger voor bedrijven die meer dan 1.000 mensen in dienst hebben (78%).

Een andere complicerende factor voor IT-beveiligers, is het gedrag van het management. C-level managers lappen het securitybeleid massaal aan hun laars, ondanks hun voorbeeldfunctie en de toenemende dreigingen.

Datalek

Dat het aantal dreigingen is toegenomen, blijkt ook uit het onderzoek (pdf). Bijna een kwart van de bedrijven (24%) meldt halverwege 2019 dat het al een datalek heeft ondervonden. Dit wijst op een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen over het hele jaar 32% van de bedrijven melding maakte van een datalek.

Het Hacked Off!-onderzoek van Bitdefender werd in juli 2019 uitgevoerd door Sapio Research onder 6.086 Infosec-professionals. Respondenten zijn afkomstig uit de VS, het VK, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje en vertegenwoordigen een brede dwarsdoorsnede van organisaties.