‘Veel bedrijven in het buitenland worstelen met de AVG’

Niet alleen in Europa worstelen bedrijven om te voldoen aan de regels van de AVG. Ook in de Verenigde Staten, China en Japan hebben bedrijven moeite met de Europese wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht werd.

Een nieuw onderzoek dat in opdracht van advocatenkantoor McDermott Will & Emery is uitgevoerd, toont aan dat bijna de helft van de respondenten in het afgelopen jaar tenminste een datalek heeft meegemaakt dat volgens de AVG gemeld moet worden.

Overigens zegt minder dan 20% van de ondervraagde bedrijven er vertrouwen in te hebben dat een datalek bij hen binnen 72 uur bij de privacy-autoriteit gemeld kan worden.

Verschillen

Vooral in China en Japan is de bekendheid met de Europese privacywet heel gering. “We hebben dit jaar gemerkt dat er een duidelijk verschil bestaat tussen bepaalde landen en regio’s in de bewustwording van de wet en de uitvoering ervan”, concluderen de onderzoekers.

“Voor de bedrijven die nog niet aan de regels voldoen, wordt het hoog tijd om een externe cybersecurity service in te huren en een jurist om die issues binnenkort op te lossen”, luidt het advies.