AP kan sterke groei van privacyklachten niet meer aan

Het aantal klachten over privacyschending is bij de Autortiteit Persoonsgegevens in een half jaar tijd met 60% gestegen tot ruim 15.000. De groei is zo enorm dat de autoriteit te weinig mankracht heeft om de klachten te verwerken.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontving de AP 15.313 klachten over privacy. Dat is bijna 60% meer dan in de tweede helft van 2018. Een verklaring voor het grote aantal klachten is dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt. Ook speelt waarschijnlijk een rol dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De organisatie kampt echter met een tekort aan capaciteit. “De autoriteit kan die stroom van klachten niet meer ‘adequaat behandelen’ met de huidige medewerkers.” Hierdoor is in de loop van de maanden een achterstand ontstaan in de behandeling van klachten. Voor dit probleem heeft de autoriteit al aangeklopt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het aantal privacyklachten is sterk gestegen sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Een privacyklacht indienen kan als iemand vermoedt dat zijn/haar persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.