Overheid werkt mee aan Europees keurmerk voor veilige clouddiensten

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven gaan helpen om een Europees keurmerk voor veilige clouddiensten te creëren.

Het certificeringsschema waarborgt dat aangesloten aanbieders aan de Europese digitale veiligheidseisen voldoen. Dit geeft gebruikers zekerheid over de veiligheid van de clouddienst en hun data.

Het keurmerk moet Europees breed zijn omdat het dan gemakkelijker wordt om binnen de EU verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Het is nog niet bekend wanneer het Europees keurmerk voor veilig clouddiensten klaar moet zijn.

Het keurmerk vloeit voort uit bredere Europese wetgeving voor cybersecurity certificering van ICT-producten en -diensten.

Deelnemen

Nederland werkt aan het initiatief mee via de publiek-private samenwerking Partnering Trust. Verder spelen Duitsland en Oostenrijk ook een belangrijke rol bij de aanzet tot invulling van het keurmerk, meldt ECP Nederland.

Het Europese Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA) zal het voorstel van de werkgroep nu verder uitwerken in een Europees certificeringsschema onder de Cyber Security Act. Deze Europese verordening voor cybersecurity certificering van ICT-producten, -diensten en -processen wordt eind juni van kracht.