ThreadStone en Allianz benadrukken belang van cyberbewustwording

ThreadStone Cyber Security en verzekeraar Allianz bieden MKB-bedrijven een Cyber Risicoscan aan om het bewustzijn van medewerkers over cyberrisicos’s te vergroten. Dit moet voorkomen dat bedrijven het slachtoffer worden van cybercriminelen en aanspraak moeten doen op hun cyberrisk-verzekering.

De Cyber Risicoscan moet deelnemers met 15 inhoudelijke vragen aanzetten tot nadenken over hun situatie. De vragen gaan onder meer in op beleid, organisatie en techniek. Aan het einde van de vragenlijst worden de antwoorden samengevat in een overzichtelijk, visueel opgezet scanresultaat, waaruit blijkt hoe gevoelig het bedrijf in kwestie is voor cyberrisico’s.

De uitkomst van de scan wordt via de mail toegestuurd, voorzien van een concrete tip bij elk antwoord. De deelnemer kan op basis hiervan direct maatregelen nemen; de rapportage kan ook bruikbare input zijn voor overleg met zijn IT-leverancier en/of verzekeringsadviseur. Inmiddels hebben al meer dan 1.000 bedrijven deze gratis scan uitgevoerd.

“De voordelen van automatisering en digitalisering voor het MKB zijn groot. Maar tegelijkertijd worden bedrijven steeds vaker getroffen door virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware, systeeminbraken en informatielekken”, constateert Rob Zijl, Manager Products & Markets Schade van Allianz in Nederland. “Als verzekeraar vinden wij het belangrijk om onze zakelijke klanten weerbaarder te maken. Met deze scan geven we meer inzicht in cyberrisico’s. We hebben ervoor gekozen de scan met ThreadStone te ontwikkelen omdat zij specialist zijn in cybersecurity-oplossingen voor het MKB.”

De Cyber Risicoscan is te vinden op www.allianz.nl/cyberverzekering.