Cisco sluit zich aan bij Cyberveilig Nederland

Cisco wil bijdragen aan een veilige en betrouwbare digitale samenleving en heeft zich daarom aangesloten bij de belangenvereniging Cyberveilig Nederland.

Doel van de belangenvereniging van de cybersecuritysector is is de digitale weerbaarheid van Nederland vergroten. Daarnaast streeft de vereniging ernaar om de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende cybersecuritysector te verhogen. Cisco wil substantieel bijdragen aan deze doelen en heeft zich daarom aangesloten bij Cyberveilig Nederland.

“Een belangrijk onderdeel van ons investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN) is het ondersteunen van een veilige en betrouwbare digitale samenleving. Vanuit dat uitgangspunt zijn we lid geworden van Cyberveilig Nederland”, verklaart Michel Schaalje, Directeur Security Cisco Nederland.

In eerste instantie gaat Cisco de dialoog aan met de verschillende cybersecurity-partijen in Nederland. Daarnaast wil Cisco via zijn opleidingstak Networking Academy een bijdrage gaan leveren op het gebied van cybersecurity-educatie. Naar verwachting richt Cyberveilig Nederland in het derde kwartaal een werkgroep op die zich bezig gaat houden met onderwijs en onderzoek, waar ook Cisco deel van zal uitmaken.

Cyberveilig

De belangenvereniging Cyberveilig Nederland brengt de verschillende spelers op cybersecuritygebied, waaronder overheid, bedrijfsleven, leveranciers en auditing-bedrijven samen. De securitybranche organiseert zich in hoog tempo. De belangenvereniging is een jaar geleden gestart met 8 leden en telt nu 47 leden.

Vorige week luidde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nog de noodklok over de cyberweerbaarheid van Nederland. Door cyberaanvallen uit het buitenland bestaat een reëel risico op ontwrichting van de Nederlandse maatschappij, zo staat in het gepresenteerde Cyber Security Beeld Nederland (CSBN).